Pohjois-Karjalan Kylät ry
Joensuu
+358 44 2940 800
pkkylat(at)kylat.fi

Kirjaudu

06.02.2017

Maaliskuussa teemahankkeet hakuun koko Pohjois-Karjalassa

Nyt on oikea aika keskustella yhdistyksen hallituksessa tulevista hankkeista ja tehdä
päätös mukaan lähtemisestä. Tarjolla on teemahankkeita koko maakunnan alueella. Keski-Karjalan Jetina, Joensuuun seudun Leader yhdistys sekä Vaara-Karjalan Leader tarjoavat teemahankehakuja tapahtumiin, pieniin investointeihin sekä asuinympäristön parantamiseen.

Jokaisen Leader-yhdistyksen ajankohtaiset teemahankkeet löydät maakaista.fi-sivustolta.

Keski-Karjalan Jetina ry tarjoaa maaliskuussa tukea pienimuotoisiin yleishyödyllisiin hankinta-ja rakennusinvestointeihin sekä kehittämistoimiin. Tuen suuruus on 75% kokonaiskustannusarviosta. Tarkemmat hakuajat ja ohjeistus julkaistaan helmikuun lopulla.

Lisätietoja Jetinan teemahankkeista.

Joensuun seudun Leader yhdistyksellä alkaa 1.3.2017 toinen hakukierros Paikat kuntoon ja pidot pystyyn-teemanhankkeelle. Teemahanke juhlistaa Suomen 100-vuotista taivalta ja antaa tukea kaikille avoimien yleisötapahtumien järjestämiseen sekä niihin liittyviin kalusto-ja laitehankintoihin. Tukiprosentit ovat kehittämishankkeessa 100% ja investointihankkeessa 75%. Kummassakin minimikustannus on 500 €.

Lisätietoja Joensuun seudun Leaderin teemahankkeista.

Vaara-Karjalan Leader ry:llä alkaa haku kahteen teemahankkeeseen; Viritetyt vempaimet- kone- ja laitehankinnat sekä Kestävästi kehittyvät kylät – ympäristökohteiden kunnostus ja uudet energiaratkaisut. Viritetyt vempaimet tarjoaa tukea pieniin kone- ja laitehankintoihin, jotka tuovat yhdistykselle uutta toimintaa, edistävät tiedonvälitystä, parantavat turvallisuutta tai harrastusmahdollisuuksia tai/ja tuovat kylälle yleistä viihtyvyyttä ja mukavuutta. Teemahankkeessa tukiprosentti on 70% ja vaatii 30% omarahoitusosuuden. Kestävästi kehittyvät kylät tarjoaa investointitukea ympäristökohteiden kunnostamiseen sekä energiaratkaisuihin kuten esim. kylätalon energiakulutuksen kohentamiseen. Hankkeen kautta pyritään lisäämään tietämystä ja kiinnostusta kestävään kehitykseen. Tukiprosentti 60%. Omakustannusosuuden voi kuitata talkootyöllä.

Lisätietoja Vaara-Karjalan Leaderin teemahankkeista:
Viritetyt vempaimet - kone- ja laitehankinnat yhdistystoimijoille
"Kestävästi kehittyvät kylät" - ympäristökohteiden kunnostus ja uudet energiaratkaisut