Hatunkylä

Hattuvaaran Kyläyhdistyksen alue muodostuu Hattuvaaran, Sikovaaran, Siikavaaran, Kontiovaaran, Kitsin, Louhivaaran, Lehmivaaran, Hirvivaaran, Varpovaa...
Lue lisää >>
Hattuvaaran kyläyhdistys ry
Postiyhteys
kylän yhteystieto
Hattuvaaran Kyläyhdistys ry
Hattuvaarantie 277b
81650
Hattuvaara
Sähköpostiyhteys
puheenjohtaja, kylätalovastaava
Veli
Kekkonen
veli.kekko@suomi24.fi