Kaurila-Musko

Kylän historia ulottuu 400 vuoden päähän. Kaurila-Muskon kylä rajoittuu etelässä Tohmajokeen ja pohjoisessa Jänisjokeen. Kylän läpi kulkee vt9, jonka ...
Lue lisää >>
Kaurila-Muskon Kyläyhdistys ry
Postiyhteys
puheenjohtaja
Reino
Löppönen
Kaurilantie 147
82670
Kaurila
Sähköpostiyhteys
puheenjohtaja
Reino
Löppönen
reino.lopponen@gmail.com