Revonkylä

Revonkylä on kylä luonnon keskellä. Vaikka metsämaisema hallitsee kyläkuvaa, alueelta löytyvät myös suolammet ja kalaiset järvivedet.
Revonkylän kyläyhdistys ry
Postiyhteys
puheenjohtaja
Suvi
Mykkänen
Revonkyläntie 1053
81390
Revonkylä
Sähköpostiyhteys
puheenjohtaja
Suvi
Mykkänen
revonkyla@gmail.com