Närsäkkälän kylätoimikunta
Postiyhteys
puheenjohtaja
Paula
Uuksulainen
Kajoontie 26
82590
Närsäkkälä
Sähköpostiyhteys
puheenjohtaja
Paula
Uuksulainen
paula.uuksulainen@gmail.com