Kiteen Rantalan asukasyhdistys ry
Postiyhteys
puheenjohtaja
Birgitta
Muukkonen
Sähköpostiyhteys
puheenjohtaja
Birgitta
Muukkonen
birgitta.muukkonen@gmail.com