Rokkalan ja ympäristön kyläyhdistys ry.
Postiyhteys
puheenjohtaja
Mirja
Hurskainen
Repola-Rannantie 9
82580
Juurikka
Sähköpostiyhteys
puheenjohtaja
Mirja
Hurskainen