Tasapää

Tasapää sijaitsee 26 kilometrin päässä Kiteen keskustasta Kesälahdelle päin. Virkeä ja pitkäikäinen kyläyhdistys järjestää erilaista toimintaa vuoden ympäri ja toiminnan keskiössä on Tasapään kylätalo. Kylätaloa vuokrataan erilaisiin tilaisuuksiin ja siellä järjestetään erilaisia tapahtumia.
Tasapään ja Ympäristön kyläyhdistys ry
Postiyhteys
puheenjohtaja
Miia
Putkonen
Tasapääntie 7 A
82430
Puhos
Sähköpostiyhteys
puheenjohtaja
Miia
Putkonen
tasapaavarmo@gmail.com