Tasapää-Varmo

Tasapää ja Varmo ovat kaksi vierekkäistä kylää Keski-Karjalassa, Kiteellä. Kylissä asustaa yhteensä noin parisataa kyläläistä. Kylän yhteinen kokoontumispaikka on Tasapään kylätalo.
Tasapään ja Ympäristön kyläyhdistys ry
Postiyhteys
puheenjohtaja
Miia
Putkonen
Tasapääntie 7 A
82430
Puhos
Sähköpostiyhteys
puheenjohtaja
Miia
Putkonen
tasapaavarmo@gmail.com