Patrikka

Patrikan kylä sijaitsee noin 15 kilometriä Ilomantsista itään, Runon ja Rajan tien varrella. Kylän asutus sijoittuu tien molemmille puolille, ja sen maisemaa värittävät entisajan maalaistalot navetoineen sekä peltoaukioineen. Kylässä toimii Patrikan kylätoimikunta, joka järjestää toimintaa ja retkiä kyläläisille. Kesäisin kylällä järjestetään rantailta ja viime jouluina kylä on kokoontunut yhteisiin joulujuhliin Mutalahden kylätoimikunnan kanssa. Lisäksi kyläläisiä aktivoidaan liikkumaan tien varressa olevilla kuntolaatikoilla.
Patrikan kylätoimikunta
Postiyhteys
varapuheenjohtaja
Veikko
Metsälä
Kinnulantie 5 A
82900
Ilomantsi
Sähköpostiyhteys
varapuheenjohtaja
Veikko
Metsälä
metsalasa@gmail.com