Kuohatti

Kuohatti on laaja kylä. Se alkaa Kuhmontieltä ja päättyy Lieksan rajalle. Laajuutensa vuoksi Kuohatti jakautuu useampaan alueeseen: Alavaan, Kuokanvaaraan, Hönniin ja varsinaiseen Kuohattiin. Alava on nimensä mukaisesti alavaa seutua ja asutus on keskittynyt rauhallisesti polveilevan Kuohattijoen rannoille. Alavalla on paljon peltoaukeita. Alava on Kuohatin asutuin alue. Kuokanvaaran ja Hönnin ilme on mäkinen, siellä on vanhoja asuinpaikkoja, jotka nykyisin ovat paljolti autioina. Varsinainen Kuohatti sijaitsee Kuohatintien varrella.
Kuohatin kyläyhdistys ry
Postiyhteys
kyläaktiivi
Jouko
Meriläinen
Sähköpostiyhteys
kyläaktiivi
Jouko
Meriläinen