Kuokkastenkoski

Nurmeksen läntisistä kylistä Kuokkastenkoski sijaitsee lähinnä taajamaa, Kuopiontien varressa, reilun kymmenen kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Valtimolta tulevat vedet laskevat Kuokkastenkosken kautta Kuokkastenjärveen ja sitten Pieliseen. Pudotusta on 11 metriä ja koski on lähes kilometrin mittainen. Koskeen on rakennettu ensin säännöstelypato ja sittemmin paikallista tarvetta palveleva vesivoimala. Kosken alajuoksulle on kunnostettu nuotiopaikka, uimalaituri sekä venepaikat. Venerannasta, Pielisen reitin luoteiskulmasta alkavat tunnetut kuhavedet. Kylän maisemalle tyypillisiä ovat viljelysmaita halkovat joet ja järvet sekä niiden lomassa kohoavat vaarat. Vaikka työssäkäynti suuntautuu nykyisin paljolti muualle, on kylässä silti edelleen aktiivisesti toimivia maatalouksia ja yritystoimintaa. Kuokkastenkoskella on vuosisatain takainen teollisuusyhteisön historia.
Kuokkastenkosken kylätoimikunta
Postiyhteys
puheenjohtaja
Veli-Pekka
Nenonen
Metsävastimontie 16
75650
Savikylä
Sähköpostiyhteys
puheenjohtaja
Veli-Pekka
Nenonen
veepee@olen.to