Ylikylä

Ylikylä sijaitsee Nurmeksen keskustasta n. 12 kilometria pohjoiseen. Kylän maisemia hallitsevat hyvin hoidetut maatilat, laajat peltoaukeat, järvet, joet ja näkymää reunustavat korkeat vaarat. Ylikylässä luonnonympäristö ja kulttuurimaisema yhdistyvät kauniilla tavalla. likylä on Museoviraston ja Ympäristöministeriön valtakunnallisesti arvokkaaksi määrittelemä kylämaisemakokonaisuus.
Ylikylän nuorisoseura ry
Postiyhteys
puheenjohtaja, kylätalovastaava
Petri
Rantala
Riihivaarantie 3 A
75500
Nurmes
Sähköpostiyhteys
puheenjohtaja, kylätalovastaava
Petri
Rantala
pjt.rantala@outlook.com