Järventaus

Järventaus on vahva maatalouskylä Tohmajärven kaakkoiskulmalla - sananmukaisesti Tohmajärven takana. Kylässä on edelleen vahvaa karjataloutta ja peltoviljelyä. Kylälle ovat leimallista vaara-asutus ja upeat kaukomaisemat. Järventauksessa on useita alakyliä: Vepsä, Nikunvaara, Kuurna, Kantosyrjä, Timola, Rantakylä ja Korpi. Korven alue on sodan jälkeen raivattu asutustila-alue. Kylän alueella on useita lampia ja linturikas Tohmajärven kaakkoiskulma. Kylällä toimii useita yhdistyksiä ja varsinkin kesällä seurantalolla on vilkasta elämää kirpparin ja kahvion muodossa.
Järventauksen Kyläyhdistys ry
Postiyhteys
puheenjohtaja
Tuomo
Eronen
Nikunvaarantie 119
82685
Littilä
Sähköpostiyhteys
puheenjohtaja
Tuomo
Eronen
eronen@netti.fi