Pamilon kylät (Siikavaara-Savivaara-Pahkavaara)

Pamilon kylät koostuvat Siikavaaran, Savivaaran ja Pahkavaaran alueista. Siikavaaran ja Savivaaran alueita rajaavat Ala-Koitajoki, Pielisjoki sekä Jäsys-järvi, Pahkavaara puolestaan rajautuu Koitajokeen. Myös Pamilonkoski sijaitsee kyläryhmän alueella. Koskimaisemaan pääsee tutustumaan sillan kupeesta lähtevältä merkityltä luontopolulta. Tämä Kirjovaaran suojelualueella kulkeva vaelluspolku seuraa vanhaa jylhää Ala-Koitajoen koskiuomaa ja sen varrella on laavuja ja nuotiopaikkoja.
Pamilon kyläyhdistys ry
Postiyhteys
puheenjohtaja, kylätalovastaava
Jouni
Heikura
Sähköpostiyhteys
puheenjohtaja, kylätalovastaava
Jouni
Heikura
heikura.jouni@gmail.com