Karhumäen asukasyhdistys ry
Postiyhteys
puheenjohtaja
Vesa
Paajanen
Edusmiehentie 31
80230
Joensuu
Sähköpostiyhteys
puheenjohtaja
Vesa
Paajanen
vesa.paajanen@uef.fi