Purujärvi

Purujärven kylä sijaitsee entisen Kesälahden kunnan alueen eteläpuolella. Kylän keskeinen toimipaikka on Purujärven Maamiesseura ry:n Leader-tuella kunnostama Purujärven kylätalo. Kylän toimintaa on saatu aktivoitua ja kylällä on nykyisin monipuolista ja vilkasta toimintaa. Kylätalon tiedot kyseisellä sivulla: https://purujarvenkylatalo.fi/index.html
Purujärven kylätoimikunta (maamiesseura)
Postiyhteys
puheenjohtaja, kylätalovastaava
Raimo
Oksman
Lampilantie 4
59800
Kesälahti
Sähköpostiyhteys
puheenjohtaja, kylätalovastaava
Raimo
Oksman
raimo.oksman@gmail.com