Totkunniemi-Marjoniemi

Totkunniemen kylä sijaitsee Kesälahden kirkonkylän läheisyydessä. Totkunniemi on tunnettu kauniista maalaismaisemastaan. Kylälle on perustettu viime vuonna Totkunniemi-Marjoniemi ry ja on alettu toteuttaa hanketta jonka tavoitteena on saada kylälle valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen status.
Totkuniemi-Marjoniemi ry
Postiyhteys
puheenjohtaja
Matti
Ahtiainen
Totkunniementie 55
59800
Kesälahti
Sähköpostiyhteys
puheenjohtaja
Matti
Ahtiainen
ahtiainen@hotmail.com