Kesälahti kk

Pro Kesälahti ry on perustettu lisäämään Kesälahden elinvoimaisuutta, parantamaan asukkaiden viihtyvyyttä, kohentamaan elinympäristöä ja tukemaan kuntalaisten sekä eri yhteisöjen toimeliaisuutta ja Pro Kesälahden alaisuudessa on perustettu Pitäjäneuvosto. Yhdistys on aktiivisesti mukana Kesälahden toiminnassa. . Yhdistyksen järjestämistä monista tapahtumista tunnetuin on Kesälahti city mahaton, jossa kierretään tauotta niin sanottua kuutostien lenkkiä. Lenkin pituus on noin viisi kilometriä ja sitä kierretään 142 kertaa ja tuntia. Kierros- ja tuntimäärä perustuvat itsenäisen Kesälahden kunnan 138 ikävuoteen, johon lisätään yhteiset vuodet Kiteen kanssa.
Pro Kesälahti ry
Postiyhteys
sihteeri
Sirpa
Suomalainen
Lehmisavuntie 21
59800
Kesälahti
Sähköpostiyhteys
sihteeri
Sirpa
Suomalainen
sirpa.a.suomalainen@gmail.com