Heinoniemi

Pohjoiskarjalalainen Heinoniemen kylä on välittömässä Kalevalan synnyinseutujen läheisyydessä runonlaulajien mailla. Suurten vesistöjen äärellä sijaitseva kylä on Kiteen kaupungin läntisin kylä. Heinoniemi jakaantuu kahteen pääniemeen, Majaniemi ja Kyyrönniemi. Lisäksi lukuisat pienemmät niemet kurkottavat Oriveden suurille selille. Kylän vesiä halkovat Joensuun ja Puhoksen syväväylät, joilla sekä rahtiliikenne, että venematkailu on vilkasta. Kylä muodostaa suurten vesialueiden ympäröimänä rauhallisuudellaan ja puhtaalla luonnonläheisyydellään mielenkiintoisen matkailukohteen ja miellyttävän asuinpaikan.
Heinoniemen kyläyhdistys ry
Postiyhteys
puheenjohtaja
Niko
Nyrhinen
Kyyrönniementie 44
82490
Henoniemi
Sähköpostiyhteys
puheenjohtaja
Niko
Nyrhinen
nyrhinen.niko@gmail.com