Pohjois-Karjalan Kylät ry
Joensuu
+358 44 2940 800
pkkylat(at)kylat.fi

Kirjaudu

Kyläturvallisuus ja arjen turva

Kyläturvallisuus on osa kylien hyvinvointia. Kyläturvallisuuden kokemus syntyy arkisessa ympäristössä, mutta kokonaisuutena se on huomattavasti laajempi asia. Kylähyvinvointiin liittyy läheisesti arjen turvan käsite. Arjen turvan voidaan nähdä kattavan turvallisen koti-, asuin- ja työympäristön, turvalliset koulut, liikkumisen turvallisuuden, apua tarjoavat tukiverkostot, toimivat peruspalvelut, nopean avunsaannin poikkeustilanteissa, osallisuuden yhteiskuntaan ja riittävän toimeentulon.

Arjen turva ja kyläturvallisuus ulottuvat paikallisista sosiaalisista verkostoista ja fyysisestä ympäristöstä aina pelastusviranomaisten varautumis- ja turvallisuussuunnitteluun saakka. Näin ollen turvallinen kylä on monen eri toimijan yhteistyön tulos. Kyläturvallisuutta voidaan tukea ja kehittää muun muassa tekemällä kylälle turvallisuussuunnitelma osana kyläsuunnitelmaa, kartoittamalla kylän vaaranpaikat ja toimenpiteitä tarvitsevat kohdat ja harjoittelemalla yhdessä ensiapu- ja alkusammutustaitoja.

Vinkkejä ja linkkejä turvallisempaan ympäristöön ja arkeen löydät oheisilta alasivuilta.