Pohjois-Karjalan Kylät ry
Joensuu
+358 44 2940 800
pkkylat(at)kylat.fi

Kirjaudu

Kylähyvinvointi ja palvelut

Mitä kylähyvinvointiin kuuluu?
 

Kylähyvinvointi on paikallisyhteisön hyvinvointia: sitä että sinä ja minä voimme hyvin yksilöinä, mutta myös sitä, että me molemmat ja muut yhteisön jäsenet voimme hyvin yhdessä. Kylähyvinvointi on yksilöistä koostuvan yhteisön hyvinvointia, jota voidaan tukea eri toimijoitten yhteistyön kautta. Toimijoina voivat olla yksilöiden lisäksi niin järjestöt ja yhdistykset kuin viranomaistoimijat. Kylähyvinvoinnin osia ovat esimerkiksi yhteisöllisyys, osallisuus, kyläturvallisuus, toimivat lähipalvelut, kylätoiminta, terveyden edistäminen, toimiva kylätalo, kylätalous, kylän kulttuuritapahtumat ja viihtyisä kyläympäristö. Kylähyvinvointia on se, että kylätalon portaat ovat kunnossa, kylässä ollaan ylpeitä omasta kylästä, kyläläiset tuntevat toisensa, apua arjen askareisiin on saatavilla ja säännöllisesti tarvittavat palvelut ovat saavutettavissa.

Kylätoiminnassa kuten muussakin yhdistystoiminnassa on tärkeää huolehtia yhdistystoimijoiden jaksamisesta. Aktiivitoimijoita voidaan tukea erilaisten koulutusten ja kurssien avulla sekä kehittämällä yhdistyksen sisäistä työnjakoa. Lisävoimaa yhdistystoimintaan saadaan yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa.

 

Hyvinvoinnin paloja: paikallisyhteisön hyvinvointi kylähyvinvointina.