Pohjois-Karjalan Kylät ry
Joensuu
+358 44 2940 800
pkkylat(at)kylat.fi

Kirjaudu

Palvelut kylillä

Useimpien Pohjois-Karjalan alueen  kylien kehitys on viime vuosikymmeninä seurannut maaseudun yleistä kehityskulkua Suomessa. Väki on vähentynyt, ja monet julkiset ja yksityiset palvelut ovat keskittyneet taajamiin. Samaan aikaan on kuitenkin monien kasvukeskusten läheisyydessä sijaitsevien aiemmin maaseutumaisten kylien luonne muuttunut yhä enemmän kaupunkimaiseen suuntaan, ja palvelut näiden kohdalla jopa parantuneet.

Monissa kylissä ja paikkakunnilla on harvaan asutun maaseudun palveluiden heikkenemiseen viime vuosina havahduttu, ja kehityskulkua pyritty omin toimenpitein kääntämään. Tavoitteena on usein ollut omien palveluiden turvaaminen ja alueen elinmahdollisuuksien parantaminen. Uusille ajatuksille ja ratkaisuille erityisesti maaseudun palveluiden tuottamiseen onkin tilausta ja hyvien kokemusten voi toivoa leviävän kylästä toiseen.

 

Esimerkkejä kylien palvelujen tuottamisesta Pohjois-Karjalasta

 

Maisemakylien Vellikello ry.

Maisemakylien Vellikello pyrkii säilyttämään Mönnin ja Selkien kylät elinvoimaisina maaseutukylinä. Yhdistyksen tarkoituksena on mm. edistää ja tukea kylien asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä paikallisuutta. Lisäksi yhdistys ylläpitää perinnepainotteista päiväkotia yhdistyksen omistamissa talossa, Vellikellolassa.

 

Valopiuha

Rääkkyläläinen Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunta on alueen tietoliikenneyhteyksien kehittämiseksi perustettu yleishyödyllinen yritys. Ideana on tarjota kaikille Rääkkylän alueen talouksille valokuitua hyödyntävä nopea tietoliikenne verkko kohtuullisella hinnalla. Hanke on saanut julkista tukea ja Rääkkylän kunta on ollut vahvasti sitä tukemassa.

 

 

 

Julkaisuja

Valokuitua! Verkkorakentamisen ratkaisuja.
Sadan Megan Itä- ja Pohjois-Suomi-hanke.

Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen.
Sadan Megan Itä- ja Pohjois-Suomi -hanke.
 

Hyvinvointitalkoot – Miten kuntalaisten osallistuminen tukee palveluja
Aila-Leena Matthies & Niina Rantamäki toim. (2013) KAMPA -hankkeen julkaisu.

Kolmas sektori maaseutukunnissa
Ritva Pihlaja, (2010) Helsingin yliopisto Rural instituutti, julkaisuja 19

Maaseudun hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta
Aila-Leena Matthies, Mari Kattilakoski & Niina Rantamäki (2011) KAMPA-hankkeen Tutkimus- ja kehittämisraportti I. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 9/2011.