Pohjois-Karjalan Kylät ry
Joensuu
+358 44 2940 800
pkkylat(at)kylat.fi

Kirjaudu

Järjestöjä ja verkostotoimijoita

Suomen Kylät ry
on valtakunnallinen kylätoiminnan keskusjärjestö. Se toimii paikallista kehittämistä edistävien järjestöjen, kylien sekä Leader-ryhmien eduntekijänä. SYTY on edistänyt kylien hyvinvointia ja arjen turvaa muun muassa erilaisilla hankkeilla.

 

Maaseudun sivistysliitto
järjestää koulutustoimintaan, kyläsuunnittelua, hanketoimintaa ja kulttuuritoimintaa. MSL on vahvasti mukana yhteisöjen ja alueiden kehittämistyössä.

 

Joensuun Kylät ry:n
tarkoituksena on Joensuun liitoskuntien Kiihtelysvaaran, Tuupovaaran, Enon ja Pyhäselän kylien tukeminen ja edunvalvonta. Joensuun kaupungin maaseutualueilla toimii noin 50 kylätoimikuntaa, kyläyhdistystä tai taajamayhdistystä.

 

Vaara-Karjalan Leader ry, Joensuu seudun Leader -yhdistys ja Keski-Karjalan Jetina ry
ovat Pohjois-Karjalassa toimivia maaseudun kehittämisyhdistyksiä, Leader-toimintaryhmiä. Leader-toiminta mahdollistaa paikallislähtöisen kehittämisen. Leader-toimintaryhmien kautta paikalliset toimijat voivat hakea rahoitusta maaseudun kehittämishankkeisiin ja yritystukiin. Toimintaryhmät neuvovat ja tukevat hankeisiin liittyvissä käytännöissä sekä toimivat vahvasti mukana alueellisessa kehittämistyössä.

 

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE
on yhteistoimintaelin, joka vahvistaa järjestöjen roolia maakunnan kehittämistyössä, parantaa kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia, kehittää järjestöjen yhteistyötä ja edistää järjestöjen ja julkisen sektorin vuoropuhelua.

 

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
on kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat kaikki Pohjois-Karjalan 13 kuntaa. Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi paikaksi asua, opiskella, tehdä töitä ja yrittää.

 

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
on valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus. ELY-keskuksen kautta voi saada mm. tukea maaseudun pienyrityksille, maatilojen sukupolven- ja omistajanvaihdoksiin sekä maaseudun kehittämishankkeisiin

 

Maaseutupolitiikan neuvosto MANE
on laaja verkosto, joka kehittää maaseutua ja edistää maaseudun huomioon ottamista päätöksenteossa.

 

Maaseutuverkosto
koostuu Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmien keskeisistä toimijoista. Verkosto tiedottaa maaseudun kehittämisohjelmista ja järjestää niihin liittyviä tilaisuuksia, levittää tietoa ohjelmien hyvistä käytännöistä ja edistää maaseudun toimijoiden kansainvälistymistä. 

Maaseudun uusi aika ry
kokoaa yhteen maaseutututkijoita, maaseudun kehittäjiä ja myös yleisemmin maaseudun elinvoimaisuudesta kiinnostuneita ihmisiä. Yhdistyksen keskeisimmät toimintamuodot ovat vuosittain järjestettävä maaseutututkijatapaaminen, MUA-foorumi sekä gradukilpailu. Lisäksi yhdistys julkaisee Maaseudun uusi aika -lehteä.