Pohjois-Karjalan Kylät ry
Joensuu
+358 44 2940 800
pkkylat(at)kylat.fi

Kirjaudu

Julkaisuja

Erilaisia toimintatapoja lähidemokratian toteuttamiseen ja alueelliseen vaikuttamiseen liittyen on koottu mm. seuraavissa valtakunnallisissa julkaisuissa:

  • Alueellista demokratiaa? Lähidemokratian toimintamallit Suomen kunnissa. Ritva Pihlaja ja Siv Sandberg, Valtiovarainministeriön julkaisuja 27/2012
  • Kansalaisfoorumit edustuksellisessa päätöksenteossa. Oikeusministeriö, Selvityksiä ja ohjeita 51/2012
  • Kolmas sektori ja julkinen valta. Ritva Pihlaja, (2010) Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisuja nro 61
  • Likidemokratiaa, Kirjoituksia hämäläisestä kyläelämästä. (2014) Toim. Timo Taulu ja Elina Leppänen
  • Uuden lähidemokratian aika, Närdemokrati för en ny tid. YTR 2/2013, toim. Mari Kattilakoski ja Peter Backa