Pohjois-Karjalan Kylät ry
Joensuu
+358 44 2940 800
pkkylat(at)kylat.fi

Kirjaudu

Kylät Pohjois-Karjalassa

Hattuvaara

Hattuvaara sijaitsee noin 40 km Ilomantsista koilliseen. Hattuvaara on Suomen ja samalla EU:n Manner-Euroopan itäisin kylä. Kylän keskustan päänähtävyyksiä ovat ortodoksinen tsasouna, Makkolan museotila ja Taistelijan Talo. EU:n itäpisteelle kylästä on noin 10 kilometriä. Hattuvaara on tunnettu paitsi sotatapahtumien näyttämönä myös ortodoksisuudestaan sekä kylässä asuneista runonlaulajista. Runon ja rajan tie ohittaa tsasounan aivan vierestä.

>> Lue lisää

Haukivaara

>> Lue lisää

Huhus

Luonto Huhuksessa on harjumaista, mäntyvaltaista metsää sekä monimuotoisia soita. Korkeuserot vaarojen laelta suppakuoppiin tekevät kylän maisemasta vaihtelevan, ja maisemat avautuvat vaarojen laelta uljaina. Satasaarinen Koitere sekä polveileva Koitajoki tarjoavat erämaisia mahdollisuuksia kesäasumiseen ja harrastuksiin. Vesireittejä pitkin Huhukseen onkin alun perin tultu asumaan. Kylän nimi lienee saanut alkunsa huhuilusta, jolla yhteysvenettä on kutsuttu vastarannalta matkalaisia hakemaan. ...

>> Lue lisää

Iknonvaara

>> Lue lisää

Käenkoski

Käenkosken kylä sijaitsee Koitereen itäpuolella, Mekrijärven ja Naarvan välissä. Kylän itäpuolella on Pirttivaara ja laajat salot. Alue on vaarojen, harjujen ja mäkien maisemaa, joiden välissä on vesistöjä ja suoalueita. Pienet järvialueet yhdistyvät toisiinsa viehättävien jokien kautta ja laajat mäntymetsät luovat erämaatunnelmaa. Kylällä toimii Käenkosken kyläyhdistys ry, jonka perinteisiä vuosijuhlia ja tapahtumia ovat mm. laskiainen, äitienpäivä, rantakirkko ja joulujuhla. Lisäksi ympäris...

>> Lue lisää

Kivilahti

Kivilahti on sinnikäs pieni Ilomantsin kylä Koitereen rannalla, kauniissa vaaramaisemissa! 60 kyläläisen Kivilahden kylän toiminta on aktiivista ja elävää, lukuisine tapahtumineen ja talkoineen. Kesäisin kylän asukasmäärä moninkertaistuu kesäasukkaiden saavuttua viettämään aikaa Kivilahteen. Kivilahti tarjoaa hyvät harrastusmahdollisuudet virkistävään vapaa-ajanviettoon: kalaisat vedet, marjaisat metsät ja vaihtelevat retkipolut takaavat muistorikkaat retket.

>> Lue lisää

Kuuksenvaara

>> Lue lisää

Lehtovaara-Korentovaara

Alueella on runsaasti vesistöjä, uimarantoja sekä nuotiopaikkoja. Niistä kyläyhdistyksen ylläpitämiä ovat nuotiopaikat Kaitakelsimäellä, Sysmällä, Särkkäjärvellä ja Särkilahdessa. Kahdessa jälkimmäisessä on myös kyläyhdistyksen ylläpitämä uimaranta. Lisäksi kylän läpi kulkee Susitaival-vaellusreitti, ja Lehtovaarassa on valaistu latu. Kylän alue tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet metsästykseen ja kalastukseen Kylällä toimii Lehtovaaran kyläyhdistys ry, joka järjestää kylällä toimintaa sekä tal...

>> Lue lisää

Mäkikylät

Mäkikylät muodostuvat kolmesta alueesta; Maukkula, Paavonvaara ja Issakka. Kylien maisemaa valloittavat useat korkeat vaarat, joilta on huikaisevat näköalat. Mäkikylillä on viinimarjan viljelyä, alkuperäiskarjatiloja, mehiläistuotantoa sekä lammastiloja. Alueelta löytyy myös useita hoito-ja perhekoteja.Alueella toimii kyläyhdistys Mäkikylät ry, joka on rekisteröity yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon yhteisö. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on lisätä asukkaiden yhteisöllisyyttä järjestä...

>> Lue lisää

Marjovaara

Kylä sijaitsee maantieteellisesti korkealla ja iso osa asutuksesta on yli 200 metriä merenpinnan yläpuolella. Hyvien liikenneyhteyksien ansiosta kylästä käydään ansiotyössä eri suunnilla. Marjovaaran kylätoimikunta on toiminut hyvin vireänä kahdeksan vuotta, aiemmin se oli osana Mäkikyliä. Kylällä toimii myös oma metsästysseura Marjovaaran Erä ry. Kesällä kyläläiset pelaavat kahdesti viikossa lentopalloa omalla kentällään ja talvisaikaan kylän latu pidetään auki talkoovoimin. Talvella kyläläi...

>> Lue lisää

Mekrijärvi

Mekrijärven kylä sijaitsee Koitajoen ja Mekrijärven välisessä niemessä Ilomantsin kirkonkylän pohjoispuolella. Mekrijärveltä on helppo käydä kirkonkylän harrastuksissa, sillä sinne on matkaa vain kymmenisen kilometriä. Mekrijärveen kuuluu myös Ryökkylän, Kallioniemen ja Parissavaaran alue. Mekrijärveltä on löytynyt kivikautisia asuinpaikkoja ja jälkiä rautakauden aikaisesta asutuksesta. Kylässä oli vuonna 1500 jo kaksikymmentä taloa. 1950-luvulla Mekrijärvellä toimi useita kymmeniä ihmisiä t...

>> Lue lisää

Möhkö

Löydät meidät Suomen itäisimmästä kunnasta Ilomantsista, aivan itärajan tuntumasta. Matkallasi tutuksi tulevat alueemme monet kulttuuri-, historia- ja luontokohteet. Möhkön ruukin näyttelyt vievät sinut aikamatkalle. Kuljet rautaruukin, sota-ajan ja suurten savotoiden kautta nykypäivään. Koitajoki ja alueen lukuisat järvet tarjoavat monta mahdollisuutta kalastajalle ja melojalle. Petkeljärven kansallispuiston komeat männiköt odottavat ihailijaansa ja puiston harjupolut kutsuvat kulkijaa.

>> Lue lisää

Mutalahti

Mutalahti on osa ikivanhaa ja suurta ortodoksista Melaselän kylää. Pääkylä jäi toisen maailmansodan rajanvedossa Neuvostoliiton puolelle. Melaselkäläisten oli aloitettava uusi elämä muutama kilometri lännempänä Mutalahdessa ja Nehvonniemessä. Mutalahti on myös vedenjakaja kylä. Saimaan vesistöön ja Pielisjokeen laskeva Koitajoen vesistön yksi haara saa alkunsa Mutalahdelta. Mutalahden eteläosan vedet laskevat Jänisjoen vesistön kautta Laatokkaan. Mutalahdella on paljon hiekkakankaita ja metsät o...

>> Lue lisää

Naarva

Naarvan kylä sijaitsee Pohjois-Ilomantsissa, itärajan tuntumassa. Se on erämaakylä ja sieltä löytyy paljon luonnon kauneutta ja antimia. Kylä on entinen metsureiden kylä, ja erityisesti sotien jälkeen kylällä on ollut satoja miehiä puunkaadossa hevosineen. Asukkaita kylässä on nykyisin noin 50. Kylästä löytyy Naarvan rajaseutukirkko, joka on avoinna sopimuksen mukaan. Kylällä toimii Naarvan kylätoimikunta, joka huolehtii mm. Haapajoen varressa sijaitsevan Louhikosken laavun ylläpidosta. Ky...

>> Lue lisää

Patrikka

Patrikan kylä sijaitsee noin 15 kilometriä Ilomantsista itään, Runon ja Rajan tien varrella. Kylän asutus sijoittuu tien molemmille puolille, ja sen maisemaa värittävät entisajan maalaistalot navetoineen sekä peltoaukioineen. Kylässä toimii Patrikan kylätoimikunta, joka järjestää toimintaa ja retkiä kyläläisille. Kesäisin kylällä järjestetään rantailta ja viime jouluina kylä on kokoontunut yhteisiin joulujuhliin Mutalahden kylätoimikunnan kanssa. Lisäksi kyläläisiä aktivoidaan liikkumaan tie...

>> Lue lisää

Rehvana

>> Lue lisää

Sonkaja

Sonkajan kylä on kaunis vaaramaisemakylä Ilomantsissa. Sonkajan maisemaa hallitsee Sonkajanjärvi, jonka ympärillä oleville vaaroille asutus on sijoittunut. Valtioneuvoston vuonna 1995 tekemällä päätöksellä Sonkaja-Hakovaara-Kirvesvaara on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi. Tällä alueella sijaitsee myös luonnonsuojelualueeksi rauhoitettu Kesonsuo. Kesonsuon halki kulkevat pitkospuut johdattavat suolla sijaitsevassa Säkäsaaressa olevalle lintutornille. Tornista voi...

>> Lue lisää

Tokrajärvi

Tokrajärven talousalue numeroin: - 11 toimivaa yritystä tai elinkeinonharjoittajaa - 1 toimiva koulu - 9 kylää; Huhmarisvaara, Hömötti, Kalliovaara, Kakonaho, Lylyvaara, Seulavaara, Siltavaara, osa Sonkajaa, Tokrajärvi, - 23 km Ilomantsiin - 30 km Enon keskustaan - 20 km Koitajokea - 25 järveä tai lampea - 0 km Joensuuhun (entiselle Enon kunnan rajalle) lähde: stat.fi ja tokrajarvi.wordpress.com

>> Lue lisää

Tyrjänsaari

Tyrjänsaaren kylä sijaitsee noin 45 kilometrin päässä Ilomantsin kirkonkylältä, Koitereen vesistön länsirannalla. Tyrjänsaaressa on hyvät sienestys-, kalastus-, ja metsästysmaastot, joissa myös mieli virkistyy. Kauniin Koitereen kerrotaan olevan runsaskalainen. Tyrjänsaaren kyläyhdistys järjestää erilaisia tapahtumia ja retkiä kyläläisille

>> Lue lisää