Pohjois-Karjalan Kylät ry
Joensuu
+358 44 2940 800
pkkylat(at)kylat.fi

Kirjaudu

Kylät Pohjois-Karjalassa

Haarajärvi-Huikkola

>> Lue lisää

Heinoniemi

Pohjoiskarjalalainen Heinoniemen kylä on välittömässä Kalevalan synnyinseutujen läheisyydessä runonlaulajien mailla. Suurten vesistöjen äärellä sijaitseva kylä on Kiteen kaupungin läntisin kylä. Heinoniemi jakaantuu kahteen pääniemeen, Majaniemi ja Kyyrönniemi. Lisäksi lukuisat pienemmät niemet kurkottavat Oriveden suurille selille. Kylän vesiä halkovat Joensuun ja Puhoksen syväväylät, joilla sekä rahtiliikenne, että venematkailu on vilkasta. Kylä muodostaa suurten vesialueiden ympäröimänä rau...

>> Lue lisää

Hummovaara

Hummovaaran kylä oli pari vuotta sitten vielä hiljaisempi kylä, mutta nyt kylälle on muuttanut lisää nuoria perheitä, esimerkiksi lapsiperheitä alueella on nyt kymmenisen kappaletta. Kylätalo on aktiivisessa käytössä, siinä on keskiviikkoruokailu ja muuta toimintaa.

>> Lue lisää

Juurikka

Juurikan kyläyhdistys ylläpitää Neulaniemen virkistysaluetta, joka on luonnonläheinen kokoontumis- ja juhlapaikka keväästä syksyyn. Neulaniemi sijaitsee Pyhäjärven rannalla, noin 15 km valtakunnan rajalta. Leirintämajoituksen lisäksi tarjolla on aittamajoitusta sekä ruokapalveluita. Neulaniemessä on laivalaituri, jota mm. Pajarinhovin matkailukeskuksesta tulevat risteilyt ovat käyttäneet. Kiteen pontikkaperinne liittyy vahvasti Juurikkaan, sillä vanhimman pontikkamerkin Juurikan Tähkän tuotant...

>> Lue lisää

Kesälahti kk

Pro Kesälahti ry on perustettu lisäämään Kesälahden elinvoimaisuutta, parantamaan asukkaiden viihtyvyyttä, kohentamaan elinympäristöä ja tukemaan kuntalaisten sekä eri yhteisöjen toimeliaisuutta ja Pro Kesälahden alaisuudessa on perustettu Pitäjäneuvosto. Yhdistys on aktiivisesti mukana Kesälahden toiminnassa. . Yhdistyksen järjestämistä monista tapahtumista tunnetuin on Kesälahti city mahaton, jossa kierretään tauotta niin sanottua kuutostien lenkkiä. Lenkin pituus on noin viisi kilometriä ja s...

>> Lue lisää

Kiteen Rantala

>> Lue lisää

Kiteenlahti

Maantieteellisesti varsin laaja Kiteenlahti on maatalouskylä, jossa on elämää ja monenlaista toimintaa. Vuonna 1979 perustettu kylätoimikunta järjestää aktiivisesti erilaisia tapahtumia ja talkoita. Kiteenlahden historia ulottuu aina kivikaudelle asti ja kylästä onkin toimitettu mittava historiateos. Nightwishin perustaja Tuomas Holopainen on kotoisin Kiteenlahdesta.

>> Lue lisää

Leino-Vihtavaara

Leino-Vihtavaaran kylä sijaitsee Kiteen eteläpuolella, Puhoksen ja Villalan kylien välissä.

>> Lue lisää

Loukunvaara

>> Lue lisää

Muljula

Muljulan kylä sijaitsee rautatien ja Kiteen lentokentän lähellä. Alueen järvet Orivesi ja Piimäjärvi ovat Muljulan kalavesien osakaskuntien hoidossa. Vanhalla Puottolaiturilla on veneiden laskuluiska kalastajien ja veneilijöiden käytössä. Alueella sijaitsevaa Kiteen Erä- ja riistapolkua ylläpitää Kiteen kaupunki.. Muljulan Kyläyhdistys on myös rakentanut Salakkaniemeen Rantamajan, saunan ja kodat. Kylän läheiseltä pienteollisuusalueelta löytyy metalli-, moottori-, metsäkone- ja kuljetusalanyrity...

>> Lue lisää

Närsäkkälä

>> Lue lisää

Niinikumpu

Niinikummun kylä sijaitsee n. 8 km Kiteen taajamasta lounaaseen. Maastonsa puolesta kylä sijoittuu Vaara-Karjalan ja Järvi-Suomen rajamaille. Kylän korkein paikka, Ulriksberg, on noin 110 metriä merenpinnan yläpuolella ja kylämaisemaan saumattomasti liittyvä Ätäskö-järvi puolestaan sijatsee n. 80 m merenpintaa korkeammalla. Niinikummun luonnossa ja kasvillisuudessa on havaittavissa Laatokan lehtoalueen vaikutusta. Kylän nimen arvellaan juontavan alkunsa niinipuusta eli metsälehmuksesta, jota ky...

>> Lue lisää

Potoska-Korkeakangas-Kantosyrjä (Kyläpari)

Potoskavaaran, Korkeakankaan ja Kantosyrjän kylät sijaitsevat pohjoiskarjalaisessa Kiteen kaupungissa, aivan Venäjän rajan tuntumassa. Kylät yhdistyivät vuonna 2000, ja muodostavat toiminnaltaan vireän kyläyhdistyksen Kyläpari ry:n. Yhteistyö virisi Korkeakankaan ja Potoskavaaran koulujen vapaaehtoisesta yhdistämisestä 1990-luvun puolivälissä. Kyläläisten aktivoitumisen ja koulujen yhdistymisen kautta kylät yhdistivät voimansa. Maisemia on siistitty talkoilla ja harrastusmahdollisuudet ovat ...

>> Lue lisää

Puhos

Puhos on Kiteellä sijaitseva taajama. Puhoksessa sijaitsevat kunnan suurimmat teollisuuslaitokset sekä muun muassa Matkailukeskus Pajarinhovi. Puhoksen Koivikoille valtatie 6:n varteen sijoittuu Koivikon Ratsutalli Oy, Koivikon Kartano Oy sekä Puhoksen puutarha. Karjalan rata kulkee myös Puhoksen läpi, rautatieasea on naapurikylä Tolosenmäessä.

>> Lue lisää

Puhossalo-Jouhenvaara

>> Lue lisää

Purujärvi

Purujärven kylä sijaitsee entisen Kesälahden kunnan alueen eteläpuolella. Kylän keskeinen toimipaikka on Purujärven Maamiesseura ry:n Leader-tuella kunnostama Purujärven kylätalo. Kylän toimintaa on saatu aktivoitua ja kylällä on nykyisin monipuolista ja vilkasta toimintaa. Kylätalon tiedot kyseisellä sivulla: https://purujarvenkylatalo.fi/index.html

>> Lue lisää

Rasti-Salokylä

Rasti-Salokylä on Ranta-Salokylän, Peräsalokylän ja Rastin muodostama kyläkeskus. Ranta-Salokylään kuuluvat Aittolahti, Salokylä ja Mäntylahti. Ranta-Salokylässä sijaitsevat Mäntyrannan leirintäalue ja Mäntyrannan yleinen uimaranta. Uimarantaa ylläpitää Rasti-Salokylän kylätoimikunta. Pienivaaralla kohoava Hunonmäen lintutorni tarjoaa miellyttäviä luontoelämyksiä muillekin kuin intohimoisille bongareille. Alueen teollisuutta edustaa puutavara-alalla toimiva Kar-wood. Rasti-Salokylällä sijaitsee ...

>> Lue lisää

Riihijärvi

Riihijärven kylä sijaitsee Pohjois-Karjalassa Kiteen kaupunkitaajamasta 15 kilometriä linnuntietä etelään. Kylän kaakkoisrajaa hallitsee valtakunnanraja.

>> Lue lisää

Rokkala( Misola, Loukunvaara, Säynejärvi)

>> Lue lisää

Ruppovaara (Haarajärvi)

Ruppovaaran kylä sijaitsee noin seitsemän kilometrin päässä Kiteen keskustaajamasta. Siellä asuu lähes 450 asukasta. Ruppovaarassa sijaitsevat tuetun asumisen yhteisöasumisyksikkö Villa Kylänselkä, hoitokoti Eerika ja Kanervikkola-Koti. Ruppovaarassa toimivat aktiiviset Martta – ja eräseurat.

>> Lue lisää

Särkijärvi

>> Lue lisää

Sarvisalo

Sarvisalo sijaitsee Pohjois- ja Etelä-Karjalan rajalla. Sarvisalosta liitettiin vuoden 2006 alussa Kesälahteen 31 hehtaarin laajuinen Sarvisalon saaren itäinen pää, Otrapää. Sarvisalon itäisen kärjen väestö oli asunut aluksi Uukuniemen ja sittemmin Parikkalan puolella. Aloite rajansiirrosta tuli asukkailta itseltään, koska yhteydet palveluihin olivat Kesälahden suuntaan tiiviimmät. Sarvisaloa ympäröi kirkasvetinen Pyhäjärvi ja saari onkin erinomainen luontomatkailukohde.

>> Lue lisää

Säyneenkylän alueen kyläyhdistys ry (Säynejärvi, Satulavaara, Lahdenkylä)

Säyneenkylän alueeksi nimittämämme alue käsittää kolme virallista kyläaluetta; Säynejärvi, Satulavaara ja Lahdenkylä. Säyneenkylän alueen kyläyhdistys on näiden kylien yhteinen toimija.

>> Lue lisää

Suorlahti-Suopasaari

>> Lue lisää

Taipale

>> Lue lisää

Tasapää-Varmo

Tasapää ja Varmo ovat kaksi vierekkäistä kylää Keski-Karjalassa, Kiteellä. Kylissä asustaa yhteensä noin parisataa kyläläistä. Kylän yhteinen kokoontumispaikka on Tasapään kylätalo.

>> Lue lisää

Totkunniemi-Marjoniemi

Totkunniemen kylä sijaitsee Kesälahden kirkonkylän läheisyydessä. Totkunniemi on tunnettu kauniista maalaismaisemastaan. Kylälle on perustettu viime vuonna Totkunniemi-Marjoniemi ry ja on alettu toteuttaa hanketta jonka tavoitteena on saada kylälle valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen status.

>> Lue lisää

Varmo

Varmon kylä sijaitsee entisen Kesälahden kunnan alueen pohjoisreunalla, Tasapään kylän vieressä. Kylällä on oma kyläkauppa joka on avoinna kesäisin. Kylä toimii nykyisin yhdessä Tasapään kanssa

>> Lue lisää

Villala

Villalan kylä sijaitsee Kiteen kunnassa isojen vesistöjen Paasiveden ja Puruveden välissä, kantatie 71 varrella puolessa matkassa Kiteen ja Savonlinnan väliä. Villalan kylä on toimiva ja aktiivinen ja siellä sijaitsee monia palveluita.

>> Lue lisää