Pohjois-Karjalan Kylät ry
Joensuu
+358 44 2940 800
pkkylat(at)kylat.fi

Kirjaudu

Kylät Pohjois-Karjalassa

Höljäkkä

Höljäkän kylä sijaitsee Pielisen itärannalla Nurmeksen ja Lieksan rajalla noin 20 km Nurmeksen kaupungin keskustasta Lieksaan päin. Kylä jakautuu Pielisen rannalla sijaitsevaan Etelä-Höljäkkään ja kantatie 73:n molemmille puolille sijoittuvaan Pohjois-Höljäkkään. Kylän keskustaajama on Höljäkän rautatieaseman tuntumassa, jossa sijaitsevat kylätoiminnan ja tapahtumien keskuksena toimiva nuorisoseurantalo, Höljäkkä Areena-ulkoilmateatteri, uimaranta, Höljäkän-Porosaaren hautausmaa ja puupylväiden ...

>> Lue lisää

Jokikylä

Jokikylä sijaitsee Nurmeksen keskustasta noin 10 km pohjoiseen, lähellä Valtimon kunnan rajaa. Kylän keskus levittäytyy nauhamaisena harjuselänteellä mutkittelevan tien varrella, jonka läheisyyteen sijoittuvat kauniit peltomaisemat. Tien länsipuolella virtaa Vastimonjoki, jota kylän kohdalla kutsutaan Karinvirraksi ja joka laskee Joki-Vastimojärveen jatkaen kulkuaan Hovilanjokena ja Pöyhölänjokena kohti Pielistä. Kyläkokonaisuutta ympäröivät idässä Haapavaara ja Muuranvaara, lännessä Vastimovaar...

>> Lue lisää

Kalliojärvi

Kalliojärven kylässä pääelinkeino on perinteisesti ollut maatalous, mutta nykyisin maitotilojen ja muiden karjatilojen määrä on suunnilleen yhden käden sormin laskettavissa. Niiden koko on tosin viime vuosikymmeninä kasvanut merkittävästi. Väestön keski-ikä on kasvanut ja suuri osa kyläläisistä on jo eläkeläisiä. Nuoria perheitäkin kylästä onneksi vielä löytyy. Kaupat, harrastusmahdollisuudet, muut aktiviteetit ja useiden työpaikat ovat Valtimon kirkolla tai Nurmeksessa.

>> Lue lisää

Karhunpää

Karhunpään kylä sijaitsee entisen Valtimon kunnan, nykyisen Nurmeksen kaupungin eteläreunalla. Matkaa Valtimon keskustaan on noin 10 kilometriä. Karhunpäässä toimii metsästysseura Karhunpään Karhuveikot, Karhunpään Martat ja Kyläyhdistys. Kylässä on Karhunpään Kylätalo, jonka omistaa Karhuveikot. Kylätaloa vuokrataan myös yksityiseen käyttöön ja talo on ympärivuotisessa käytössä. Lisäksi kylässä on uimaranta, jonka yhteydessä on nuotiopaikka sekä Kylätalon pihassa on kota ja joenrannassa laav...

>> Lue lisää

Koppelo

Koppelon kylä sijaitsee Nurmeksessa, jossa sijaitsee myös samaa nimeä kantava koppelojärvi. Kylän nimi tulee naarasmetsosta, koppelosta. Kylän riistaisten metsien kerrotaankin houkutelleen paikalle aikanaan asukkaita.

>> Lue lisää

Kuohatti

Kuohatti on laaja kylä. Se alkaa Kuhmontieltä ja päättyy Lieksan rajalle. Laajuutensa vuoksi Kuohatti jakautuu useampaan alueeseen: Alavaan, Kuokanvaaraan, Hönniin ja varsinaiseen Kuohattiin. Alava on nimensä mukaisesti alavaa seutua ja asutus on keskittynyt rauhallisesti polveilevan Kuohattijoen rannoille. Alavalla on paljon peltoaukeita. Alava on Kuohatin asutuin alue. Kuokanvaaran ja Hönnin ilme on mäkinen, siellä on vanhoja asuinpaikkoja, jotka nykyisin ovat paljolti autioina. Varsinainen Ku...

>> Lue lisää

Kuokkastenkoski

Nurmeksen läntisistä kylistä Kuokkastenkoski sijaitsee lähinnä taajamaa, Kuopiontien varressa, reilun kymmenen kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Valtimolta tulevat vedet laskevat Kuokkastenkosken kautta Kuokkastenjärveen ja sitten Pieliseen. Pudotusta on 11 metriä ja koski on lähes kilometrin mittainen. Koskeen on rakennettu ensin säännöstelypato ja sittemmin paikallista tarvetta palveleva vesivoimala. Kosken alajuoksulle on kunnostettu nuotiopaikka, uimalaituri sekä venepaikat. Vener...

>> Lue lisää

Kynsiniemi-Lukanpuro

Kynsiniemen, Lukanpuron ja Vinkerrannan kylät sijaitsevat Nurmeksen keskustan tuntumassa maakannaksella, joka jakaa Pielisen pohjoisosan kahteen lahteen. Kylällä toimii Kynsiniemi-Lukanpuro kyläyhdistys ry ja Kynsiniemen Erä ry. Kylän kokoontumispaikka on Kynsiniemen kylätalo, jota vuokrataan myös ulkopuoliseen käyttöön. Lisäksi kylällä on venepaikkoja, nuotiopaikkoja, kotia ja laavuja.

>> Lue lisää

Lipinlahti

Lipinlahden kylä sijaitsee n. 10 km Nurmeksesta kaakkoon Pielisen rannalla. Kylää hallitsevat maisemallisesti kolme suurta elementtiä; Pielinen, pellot ja upeat metsäiset vaarat. Kylälle on rakennettu venesatama ja uimaranta kyläyhdistyksen toimesta. Maitolaitureita on myös rakennettu ja retkeilypolustoja raivattu. Puhdas luonto antaa hyvät harrastusmahdollisuudet. Järvet ja vaaramaisemat tarjoavat myös rauhaa ja hiljaisuutta matkailijalle. Runsaat kalavedet takaavat hyvät kalastusmahdollisu...

>> Lue lisää

Mujejärvi

Mujejärvi on Nurmeksen pohjoisin kylä ja sijaitsee Nurmeksesta 40 kilometriä Kuhmoon päin. Se on yksi Korpikylien tien autoretkeilyreitin kyläkohteista. Mujejärvi on vaara-asutusalue, ja kylän talot sijaitsevat vaaroilla. Kylä kuuluu Nurmeksen ns. itäisin kaskikyliin. Kylän korkein paikka on Riihivaara, joka kohoaa 296 metriin merenpinnasta. Vakituisia asukkaita on tällä hetkellä kymmenkunta. Pienestä asukasmäärästään huolimatta kylällä touhutaan aktiivisesti. Mujejärven kyläyhdistys on perinte...

>> Lue lisää

Nurmeksen vanha kauppala

Nurmeksen Vanha Kauppala on entinen Nurmeksen kauppalan alue, nykyinen Nurmeksen kaupungin keskusta. Alue on kannas kahden järven, Nurmesjärven ja Pielisen välissä. Lisäksi alueeseen kuuluu nykyinen Nurmeksen itäkaupunki-kaupunginosa. Vanhan Kauppalan alueella on Itä-Suomen laajin yhtenäinen puutaloalue, miljöösuojeltu Puu-Nurmes. Nimitämme kyläämme sujuvan arjen alueeksi. Vanhassa Kauppalassa on päivittäistavarakauppoja, lähiruokapuoti, kahviloita, ravintoloita, erikoisliikkeitä ja -palveluja,...

>> Lue lisää

Pajukoski

>> Lue lisää

Petäiskylä

Petäiskylän kylä sijaitsee Kuhmon tien varressa, tien molemmilla puolilla, noin 20 kilometriä Nurmeksen keskustasta. Kylään kuuluu myös alue, jota kutsutaan Pusulanperäksi. Kylän kokoontumispaikkana on toiminut Petäiskylän nuorisoseuran talo Koivikkola Pirtutien varressa. Talossa on aikaisemmin toiminut Pusulan koulu, mutta koulu on lakkautettu 70-luvulla. Tilaa voi edelleen vuokrata yksityiskäyttöön kohtuullisella korvauksella. Pirtutien kautta on kuljetettu pirtua Venäjältä Nurmekseen S...

>> Lue lisää

Puukari

Kaunis maaseutukylä 6-tien molemmin puolin. Kylämaisemassa paljon vesistöä, järviä, jokia ja lampia. Kylästä löytyy majatalo Puukarin Pysäkki, jonka ympäristössä on mm. Puukarin valaistu latu. Elinkeinoltaan kylä on maa-ja metsätalouskylä, karjatiloja ja peltoviljelyä.

>> Lue lisää

Rasimäki

Rasimäen kylä sijaitseen entisen Valtimon kunnan, nykyisen Nurmeksen kaupungin luoteisosassa. Se on raivattu asumattomaan korpeen siirtokarjalaisten asuintiloiksi sodan jälkeen. Suurin osa kylän asukkaista tuli Suojärveltä. Rasimäki onkin yksi edustavimmista ja suurimmista esimerkeistä karjalaisten siirtolaisten raivaamista ja rakentamista asutuskylistä. Kylälle on muuttanut uusia asukkaita, ja kylä on houkutteleva sekä turvallinen asuinympäristö. Rasimäki kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisi...

>> Lue lisää

Rumo

Rumo on ollut kautta aikain tärkeiden pohjoiseen suuntautuvien kulkureittien varrella. Kylä sijaitsee laajojen asumattomien valtionmaiden tuntumassa. Rumo tarkoittaa kumollaan olevaa venettä, jonka voi löytää myös kylän vaakunasta.

>> Lue lisää

Salmenkylä

Salmenkylä sijaitsee Nurmeksen kaupungissa Pielisen länsirannalla. Nimensä Salmenkylä on saanut salmesta, joka yhdistää Pielisen ja Kuokkasenjärven toisiinsa.

>> Lue lisää

Saramo

Saramon kylä sijaitsee Nurmeksen kaupungin pohjoisosassa, vajaan 25 kilometrin päässä Nurmeksen keskustasta. Nurmes-Kuhmo -tieltä on matkaa kylän keskustaan kuutisen kilometriä. Kylällä on talouksia vajaat sata ja asukkaita noin kaksisataa. Kylällä on nykyisin puolenkymmentä toimivaa maatilaa ja jonkin verran muutakin yritystoimintaa. Monen muun suomalaisen kylän tapaan Saramo on syntynyt vesistöjen varteen. Pohjoisesta laskevat Palojoki, Mäntyjoki ja Mehtojoki yhtyvät muutama kilometri ennen...

>> Lue lisää

Savikylä

Nykyinen kyläkeskus sijaitsee Savikyläntien varressa, joka liittyy Kuopiontiehen molemmista päistään. Nurmeksen keskustasta Savikylään on viitisentoista kilometriä. Maisema on pääasiassa sekametsää ja peltoaukeaa, jota värittävät Savikylän vihreät vaarat ja siniset lammet. Ja eihän Savikylä olisi mitään ilman sen omaperäisiä asukkaita! Savikylälle tyypillisiä maisemia ovat kumpuilevat peltoaukeat. Parhaimman kuvan kylästä saa, kun poikkeaa valtatieltä ja kiertää Savikylän lenkin, jonka varrella ...

>> Lue lisää

Sivakka

Sivakan kylä sijaitsee n. 20 km entisen Valtimon kunnan keskustasta Kuhmoon päin. Matkaa kylältä Kuhmoon kertyy n. 50 km. Sivakka rajoittuu Itä-Suomen läänin rajalle. Via Karelia kulkee kylän halki. Sivakassa on kaksi kyläkeskittymää: Sivakka ja Peri-Sivakka. Asukkaita on vajaat parikymmentä henkeä 11 ympärivuotisesti asutussa taloudessa. Entisiä kyläläisiä on muuttanut takaisin viettämään eläkepäiviään. Loma-aikoina väkiluku kaksinkertaistuu. Sivakka on tullut kuuluisaksi Itä-Suomen Yliopisto...

>> Lue lisää

Valtimo kk (Haapakylä)

Entisen Valtimon kunnan kirkonkylä, tunnettu myös nimellä Haapakylä, on Valtimon alueen vanhin kylä. Haapakylä on kokonaisuudessaan valtakunnallinen kulttuuriperintökohde. Valtimon taajaman kylätoimikunta järjestää koulutustilaisuuksia, kuten sienikursseja sekä liikuntatempauksia kuten hiihto- ja kesäliikuntakampanjoita.

>> Lue lisää

Verkkojoki

Verkkojoki sijaitsee entisen Valtimon kunnan, nykyisen Nurmeksen kaupungin pohjoisosassa. Nykyään kylässä asuu noin 50 vakituista asukasta, osa alkuperäisväestöä, osa muualta muuttaneita. Elanto lähtee perinteisestä maa- ja metsätaloudesta, eri aloilla yrittämisestä ja palkkatyössä käynnistä, eläkeläisiä unohtamatta. Kylällä on kaksi rivitaloa, joista kaikille asuntoa tarvitseville löytyy siistejä vuokra-asuntoja. Käymisen arvoinen paikka kylällä on v. 1907 rakennettu Tavikosken hierinkivimylly,...

>> Lue lisää

Ylä-Valtimon kyläyhdistys ry

Ylä-Valtimon kylä sijaitsee entisen Valtimon kunnan, nykyisen Nurmeksen kaupungin alueella, Kallio-, Valtimo- ja Ylä-Valtimojärven rannoilla vaarojen ympäröimänä. Alueen halki kulkee Kuhmontie, jolta erkanee pienempiä teitä. Asutus on sijoittunut harvakseltaan teiden varsille. Kylä on elävää maanviljelysaluetta, ja erityisesti karjatalous on voimakasta. Tämä luo kylään oman perinteisen leimansa hoidettujen laidunalueiden ulottuessa rantaan asti. Kylän maisemallisina nähtävyyksiä ovat mm...

>> Lue lisää

Ylikylä

Ylikylä sijaitsee Nurmeksen keskustasta n. 12 kilometria pohjoiseen. Kylän maisemia hallitsevat hyvin hoidetut maatilat, laajat peltoaukeat, järvet, joet ja näkymää reunustavat korkeat vaarat. Ylikylässä luonnonympäristö ja kulttuurimaisema yhdistyvät kauniilla tavalla. likylä on Museoviraston ja Ympäristöministeriön valtakunnallisesti arvokkaaksi määrittelemä kylämaisemakokonaisuus.

>> Lue lisää