Pohjois-Karjalan Kylät ry
Joensuu
+358 44 2940 800
pkkylat(at)kylat.fi

Kirjaudu

Kylät Pohjois-Karjalassa

Asema-Tenka

>> Lue lisää

Järventaus

Järventaus on vahva maatalouskylä Tohmajärven kaakkoiskulmalla - sananmukaisesti Tohmajärven takana. Kylässä on edelleen vahvaa karjataloutta ja peltoviljelyä. Kylälle ovat leimallista vaara-asutus ja upeat kaukomaisemat. Järventauksessa on useita alakyliä: Vepsä, Nikunvaara, Kuurna, Kantosyrjä, Timola, Rantakylä ja Korpi. Korven alue on sodan jälkeen raivattu asutustila-alue. Kylän alueella on useita lampia ja linturikas Tohmajärven kaakkoiskulma. Kylällä toimii useita yhdistyksiä ja varsinkin ...

>> Lue lisää

Kaurila-Musko

Kylän historia ulottuu 400 vuoden päähän. Kaurila-Muskon kylä rajoittuu etelässä Tohmajokeen ja pohjoisessa Jänisjokeen. Kylän läpi kulkee vt9, jonka liikennemäärät Niiralan kansainvälisen ylityspaikan vuoksi ovat olleet n. 1,5 milj. viime vuosina. Vuonna 1894 valmistunut rautatie toimii lähinnä tavaraliikenteen käytössä.

>> Lue lisää

Kutsu-Hukkala

Aktiivinen, lämminhenkinen kyläyhteisö Tohmajärven pohjoisreunalla. Kutsu-Hukkalan kylä on pinta-alaltaan Tohmajärven suurin kylä. Alueella on edelleen vahvoja toimivia maatiloja ja monia yrityksiä. Toisaalta alueella on myös paljon jylhiä salomaita ja hyviä metsästysalueita.

>> Lue lisää

Onkamo

Onkamon kylä sijaitsee sinisen tien varrella 6-tien kupeessa, jonne on helppo tulla, ja josta on helppo lähteä matkaan, suuntaan mihin tahansa. Onkamo on Tohmajärven kylistä suurin, asukkaita kylässä on noin 500, ja kesäasukkaiden ja mökkiläisten saapuessa määrä kasvaa huomattavaksi. Tällöin Onkamo muuntuu aidoksi kesäkyläksi, ja on täynnä elämää ja energiaa. Kylä on rakentunut kahden järven väliselle kannakselle, ja syntynyt 1500-luvulla. Onkamon elinkeinohistoria liittyy pääasiassa maa-, met...

>> Lue lisää

Peijonniemi

Peijonniemi (Uusi-Värtsilä) on sodan jälkeen rakennettu teollisuustaajama, jonka asukasluku oli suurimmillaan 1500 henkilöä. Valimoteollisuuden loputtua asukasmäärä on pienentynyt ja kylän suuri alakoulu lakkautettiin v. 2009. Peijonniemeen kuuluu myös vanha vaaramaisemassa oleva maatalouskylä Tohmajärven itärannalla. Kylä on Venäjälle suuntautuvan Sinisen Tien varrella.

>> Lue lisää

Petravaara

Petravaara on pieni maaseutukylä Venäjän rajalla. Kylä on muodostunut vanhan ortodoksiasutuksen pohjalle hienoihin vaaramaisemiin. Kylän tärkein toimija on tällä hetkellä metsästysseura, jonka omistama Iljantupa toimii kyläläisten kokoontumispaikkana.

>> Lue lisää

Ristee-Kirkkoniemi

Ristee-Kirkkoniemi alue on Tohmajärven vanhaa historiallista asutusaluetta kuntakeskuksen ja Kirkkoniemen välisellä alueella. Kirkkoniemessä on Pohjois-Karjalan vanhin puukirkko. Alueella on sijainnut Pohjois-Karjalan rajavartioston komentopaikka ja kunnan terveyskeskus. Alue kuuluu parhaimpaan Laatokan Karjalan lehtovyöhykkeeseen ja sen luonto on poikkeuksellisen rikasta. Alueella on mm. suojeltu ukonhattulehto ja Peijonniemen lahden lintuvesialue.

>> Lue lisää

Saario

Saario on Jänisjoen varrella oleva vahva maatalouskylä, jonka keskiosaa hallitsee korkea Saariovaara. Vaaran etelärinne on luokiteltu valtakunnallisesksi maisemansuojelualueeksi ja kylässä tunnetaan hyvin sen historiaa. Kylän seuratoiminta on vireää ja ulospäin suuntautunutta. Saarion voimalaitoksen vanhassa osassa sijaitsee voimalaitosmuseo.

>> Lue lisää

Tikkala

Tikkala on Tohmajärven läntisin kylä, joka sijaitsee 6-tien varressa noin 35 km Joensuusta etelään. Kylä rajoittuu kahteen naapurikuntaan - Rääkkylään ja Joensuuhun- mikä tekee kyläläisten työssäkäyntialueen laajaksi. Kylän keskustaan on kaavoitettu vuoden 2008 aikana uusia omakotitontteja. Uusi koulu valmistui v. 2006. Laajalle alueelle levittyneeseen kylään kuuluu varsinaisen kyläkeskuksen lisäksi useita sivukyliä, kuten Kostamo, Haukioja, Hernevaara, Riihiaho ja Koirivaara. Kylällä on vajaat ...

>> Lue lisää

Tohmajärven eteläiset kylät

Tohmajärven eteläiset kylät, Akkala, Jouhkola, Riikola ja Timola sijaitsevat Tohmajärven ja Kiteen keskustaajamien välissä. Kylät ovat elävää maaseutua, jonka maisemia hallitsevat peltoaukeat, metsäiset vaarat sekä isommat ja pienemmät järvet ja lammet.

>> Lue lisää

Värtsilä

Värtsilä on entinen kunta, joka menetti sodan jälkeisessä rajankäynnissä teollistuneen kuntakeskuksen Neuvostoliitolle. Kunta muodosti v. 2015 Tohmajärven kanssa uuden kunnan. Värstilän asutus on keskittynyt Niiralan-Uudenkylän alueelle. Toiminta-alueeseen kuuluvat Tervavaaran, Kenraalinkylän ja Kaustajärven kylät. Värtsilä tunnetaan Niiralan rajanylityspaikasta, Jänisjoesta ja Sääperin ympäristön lintualueista.

>> Lue lisää