Kylät ja paikallisyhteisöt

Kylät ja paikallisyhteisöt

Siirry Kylähakuun 

 

Pohjois-Karjalassa on noin 240 kylätoimikuntaa, kyläyhdistystä tai taajamayhdistystä. Kylätoiminta on paikoin vilkasta, mutta aktiivisuus vaihtelee kylittäin. Kylä- ja asukastoiminta poikkeaa luonteeltaan muusta järjestötoiminnasta. Sillä on ominaispiirteitä, jotka tekevät sen toiminnasta erityistä ja osin haastavaa.

Paikallisyhteisötoiminannassa:

  • toiminta on sidottu tiettyyn alueellisesti rajattuun yhteisöön ja paikkaan
  • toiminta on paikallista
  • kaikki alueen asukkaat ovat jäseniä
  • toiminta on monialaista ja yhteisöllistä, ei yhtä teemaa
  • erityinen suhde kuntaan
  • toiminta voi olla jaksottaista

Sivustolla kuvatut maakunnan kylät rajautuvat pitkälti kyläyhdistyksen tai muun paikallisyhteisön toiminnan perusteella. Kyläyhdistys edustaakin monesti alueen yhteystahoa. 

Siirry Kylähakuun