Kylien kumppanit

Kylien kumppanit

Eri toimijat Pohjois-Karjalassa ja valtakunnallisesti toimivat kyläyhdistysten ja kylätoimijoiden tukena.

Paikallistoimijoiden ja järjestöjen verkostoyhteistyö on myös keskeinen osa kehittämistyössä. Eri tahot ja hankkeet toimivat alueellisen kehittämisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi parasta aikaa Pohjois-Karjalassa. Myös uusia yhteistyökumppanuuksia pyritään rakentamaan yhteisen toiminnan kautta. 

Järjestöjä ja verkostotoimijoita

Suomen kylät ry

Suomen kylät ry on valtakunnallinen kylätoiminnan keskusjärjestö. Se toimii paikallista kehittämistä edistävien järjestöjen, kylien sekä Leader-ryhmien eduntekijänä. SYTY on edistänyt kylien hyvinvointia ja arjen turvaa muun muassa erilaisilla hankkeilla.

Suomen kylät ry

Maaseudun sivistysliitto

Maaseudun sivistysliitto järjestää koulutustoimintaan, kyläsuunnittelua, hanketoimintaa ja kulttuuritoimintaa. MSL on vahvasti mukana yhteisöjen ja alueiden kehittämistyössä.

Maaseudun sivistysliitto

Joensuun Kylät ry

Joensuun Kylät ry:n tarkoituksena on Joensuun liitoskuntien Kiihtelysvaaran, Tuupovaaran, Enon ja Pyhäselän kylien tukeminen ja edunvalvonta. Joensuun kaupungin maaseutualueilla toimii noin 50 kylätoimikuntaa, kyläyhdistystä tai taajamayhdistystä.

Joensuun Kylät ry

Leader-toimintaryhmät

Vaara-Karjalan Leader ry, Joensuu seudun Leader -yhdistys ja Keski-Karjalan Jetina ry ovat Pohjois-Karjalassa toimivia maaseudun kehittämisyhdistyksiä, Leader-toimintaryhmiä. Leader-toiminta mahdollistaa paikallislähtöisen kehittämisen. Leader-toimintaryhmien kautta paikalliset toimijat voivat hakea rahoitusta maaseudun kehittämishankkeisiin ja yritystukiin. Toimintaryhmät neuvovat ja tukevat hankeisiin liittyvissä käytännöissä sekä toimivat vahvasti mukana alueellisessa kehittämistyössä.

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE on yhteistoimintaelin, joka vahvistaa järjestöjen roolia maakunnan kehittämistyössä, parantaa kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia, kehittää järjestöjen yhteistyötä ja edistää järjestöjen ja julkisen sektorin vuoropuhelua.

JANE

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat kaikki Pohjois-Karjalan 13 kuntaa. Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi paikaksi asua, opiskella, tehdä töitä ja yrittää.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus. ELY-keskuksen kautta voi saada mm. tukea maaseudun pienyrityksille, maatilojen sukupolven- ja omistajanvaihdoksiin sekä maaseudun kehittämishankkeisiin

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Maaseutupolitiikan neuvosto MANE

Maaseutupolitiikan neuvosto MANE on laaja verkosto, joka kehittää maaseutua ja edistää maaseudun huomioon ottamista päätöksenteossa.

MANE

Maaseutuverkosto

Maaseutuverkosto koostuu Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmien keskeisistä toimijoista. Verkosto tiedottaa maaseudun kehittämisohjelmista ja järjestää niihin liittyviä tilaisuuksia, levittää tietoa ohjelmien hyvistä käytännöistä ja edistää maaseudun toimijoiden kansainvälistymistä.

Maaseutuverkosto

Maaseudun uusi aika ry

Maaseudun uusi aika ry kokoaa yhteen maaseutututkijoita, maaseudun kehittäjiä ja myös yleisemmin maaseudun elinvoimaisuudesta kiinnostuneita ihmisiä. Yhdistyksen keskeisimmät toimintamuodot ovat vuosittain järjestettävä maaseutututkijatapaaminen, MUA-foorumi sekä gradukilpailu. Lisäksi yhdistys julkaisee Maaseudun uusi aika -lehteä.

Maaseudun uusi aika ry

Kunnat

Heinävesi

Heinävesi on luonnonkauneudestaan tunnettu matkailukunta, jossa sijaitsevat Pohjoismaiden ainoat ortodoksiset luostarit Valamon munkkiluostari ja Lintulan nunnaluostari. Heinävedellä on myös kansallismaisemaksi valittu Heinäveden vesireitti, johon kuuluu 6 sulkukanavaa.

Heinävesi

Ilomantsi

Ilomantsi on karjalainen rajakunta, jota luonnehtivat laajat asumattomat salot ja toisaalta komeissa maisemissa lepäävät vaarakylät. Kunnassa toimii 18 kylätoimikuntaa, joiden tavoitteena on hoitaa aktiivisesti asukkaiden hyvinvointiin ja palveluihin liittyviä asioita.

Ilomantsi

Joensuu

Joensuu on Pohjois-Karjalan maakuntakeskus ja alueen suurin kaupunki. Joensuussa yhdistyvät kuntaliitosten myötä kantakaupungin tiiviisti asutettu alue, sitä ympäröivä pendelöintivyöhyke sekä harvemmin asuttu maaseutu kylineen ja vanhoine kuntakeskuksineen.

Joensuu

Juuka

Juuka on Pielisen länsirannalla sijaitseva kunta, joka tunnetaan erityisesti vuolukivestään. Juuan maisemaa hallitsevat korkeat vaaraselänteet sekä suurjärvi Pielinen. Kirkonkylän ohessa merkittävimmät kylät Juuassa ova Ahmovaara ja Nunnanlahti.

Juuka

Kitee

Kitee on Pohjois-Karjalan maakunnan eteläpäässä sijaitseva pieni kaupunki. Keskustaajaman lisäksi siihen kuuluu entisen Kesälahden kunnan taajama, Puhoksen teollisuusalue sekä useita maaseutumaisia kyliä. Kitee on tunnettu paitsi pontikastaan myös pesäpallosta.

Kitee

Kontiolahti

Kontiolahden kunta on maakunnan toiseksi väkirikkain pitäjä. Kunta on yhdistelmä maaseutumaista kylämaisemaa ja tiiviimmin rakennettuja taajamia. Monet kunnan vajaasta paristakymmenestä kylästä ovat vireitä ja aktiivisia asukastoiminnassaan.

Kontiolahti

Lieksa

Lieksa on vanha pohjoiskarjalainen rajakaupunki. Alueeltaan laajaan kaupunkiin kuuluu keskustan lisäksi runsaasti kyliä, joiden aktiivisuus ja ominaispiirteet luovat seudulle moninaista ilmettä.

Lieksa

Liperi

Liperi on Joensuun kupeessa Pohjois-Karjalassa sijaitseva kunta, jonka taustaan kuuluu vahva maanviljelysperinne. Leipäpitäjässä on kolme taajamaa ja liuta pienempiä kyliä. Kylä- ja asukasyhdistyksiä toimii eri puolilla pitäjää.

Liperi

Nurmes

Nurmes on Pielisen pohjoispäässä sijaitseva kaupunki, joka kasvoi entisestään Valtimon ja Nurmeksen kuntaliitoksen myötä. Pinta-alaltaan laajaan kaupunkiin kuuluu kahden keskustaajaman lisäksi useita maaseutukyliä. Nurmeksen maisemaa leimaa Pielisen lisäksi laajat vaaraisat metsäseudut, joiden lomaan kylät ovat muodostuneet.

Nurmes

Outokumpu

Outokumpu on pieni kaupunki Pohjois-Karjalan länsiosassa. Outokummun historiaa luonnehtii vahva 1900-luvun kaivosperinne, jota kaupungissa yhä vaalitaan. Teollisen perinteen ohessa maaseutukylät ovat osa outokumpulaisuutta.

Outokumpu

Polvijärvi

Polvijärvi on keskikokoinen maaseutupitäjä Pohjois-Karjalan länsiosassa Höytiäisen rantamilla. Polvijärven kylistä monet ovat aktiivisia ja toimivat asukkaiden elinoloja parantaakseen.

Polvijärvi

Rääkkylä

Rääkkylä on Keski-Karjalassa sijaitseva pienehkö kunta, jonka piirteisiin kuuluu elävä maaseutu sekä runsaat vesistöalueet. Kunnassa toimii aktiivisena seitsemän kyläyhdistystä, jotka luovat virayttä ja elinvoimaa kuntaan.

Rääkkylä

Tohmajärvi

Tohmajärvi on pohjoiskarjalainen rajapitäjä, jossa sijaitsee Niiralan vilkas rajanylityspaikka. Rajan yli tapahtuva kanssakäyminen näkyy myös väestössä - kunnan väestöstä venäjänkielisten osuus on maamme suurin. Tohmajärven kylien elinvoimaa pitävät yllä monenlaiset yhdistykset ja seurat.

Tohmajärvi