Vaikuttamisen väylät

Vaikuttamisen väylät

Vaikuttaminen ja lähidemokratia tarkoittavat asukkaiden osallistumista oman lähiympäristönsä ja paikallisyhteisönsä asioiden suunnitteluun, päättämiseen, ohjaamiseen ja toteuttamiseen.

Lähidemokratian avulla saadaan paikallisten asukkaiden tieto omasta alueesta esiin. Yhdistämällä asukkaiden tieto kunnan viranhaltijoiden ja päättäjien asiantuntijatietoon, saadaan voimavaroja ja resursseja käytettyä tehokkaasti.

Kylät ja paikallisyhteisöt ovat oman alueensa parhaita asiantuntijoita.

 

Julkaisuja

Erilaisia toimintatapoja lähidemokratian toteuttamiseen ja alueelliseen vaikuttamiseen liittyen on koottu mm. seuraavissa valtakunnallisissa julkaisuissa:

  • Alueellista demokratiaa? Lähidemokratian toimintamallit Suomen kunnissa. Ritva Pihlaja ja Siv Sandberg, Valtiovarainministeriön julkaisuja 27/2012
  • Kansalaisfoorumit edustuksellisessa päätöksenteossa. Oikeusministeriö, Selvityksiä ja ohjeita 51/2012
  • Kolmas sektori ja julkinen valta. Ritva Pihlaja, (2010) Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisuja nro 61
  • Likidemokratiaa, Kirjoituksia hämäläisestä kyläelämästä. (2014) Toim. Timo Taulu ja Elina Leppänen
  • Uuden lähidemokratian aika, Närdemokrati för en ny tid. YTR 2/2013, toim. Mari Kattilakoski ja Peter Backa

 

Sähköiset vaikuttamisväylät

Vaikuttamisen väyliä kylä- ja asukasyhdistystoimissa on esitelty mm. osallistu.fi -sivustolla. Sivustolla on koottuna tietoa myös muista vaikuttamisen tavoista. 

Lisäksi valtakunnallisesti on kehitetty sähköisiä palveluita, joiden kautta asukkaat voivat ottaa kantaa ja vaikuttaa.