Kylätuki

Kylätuki

Kylätuesta löydyt tietoa ja neuvoja niin yksittäisen kylän toimintaan kuin laajempaan maakunnalliseen maaseudun kehittämiseen.

Alasivuilla on sähköisessä muodossa materiaalia ja julkaisuja arjen turvaan, hyvinvointiin, kylien ja kunnan rakenteisiin ja kansalaistoimintaan liittyen. Materiaalista löytyy myös työvälineitä esimerkiksi kylien hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitteluun.

Kylien kumppanit

Eri toimijat Pohjois-Karjalassa ja valtakunnallisesti toimivat kyläyhdistysten ja kylätoimijoiden tukena. 

Paikallistoimijoiden ja järjestöjen verkostoyhteistyö on myös keskeinen osa kehittämistyössä. Eri tahot ja hankkeet toimivat alueellisen kehittämisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi parasta aikaa Pohjois-Karjalassa. 

Kylien kumppanit

Kylähyvinvointi ja palvelut

Mitä kylähyvinvointiin kuuluu?

Kylähyvinvointi on paikallisyhteisön hyvinvointia: sitä että sinä ja minä voimme hyvin yksilöinä, mutta myös sitä, että me molemmat ja muut yhteisön jäsenet voimme hyvin yhdessä. 

Kylähyvinvointi ja palvelut

Vaikuttamisen väylät

Kylät ja paikallisyhteisöt ovat oman alueensa parhaita asiantuntijoita.

Vaikuttaminen ja lähidemokratia tarkoittavat asukkaiden osallistumista oman lähiympäristönsä ja paikallisyhteisönsä asioiden suunnitteluun, päättämiseen, ohjaamiseen ja toteuttamiseen.

Vaikuttamisen väylät

Kylä- ja järjestötoiminnan oppaita

Tältä sivulta löydät oppaita ja  ja muita hyödyllisiä materiaaleja kyläyhdistyksen tai muun paikallisyhdistyksen toimintaan – tai vaikka perustamiseen!

Kylä- ja järjestötoiminnan oppaita

Kyläturvallisuus ja arjen turva

Kyläturvallisuus on osa kylien hyvinvointia. Kyläturvallisuuden kokemus syntyy arkisessa ympäristössä, mutta kokonaisuutena se on huomattavasti laajempi asia. Kylähyvinvointiin liittyy läheisesti arjen turvan käsite.

Kyläturvallisuus ja arjen turva

Kehittämisohjelmat

Maakunnallisia ja valtakunnallisia ohjelmia

Kehittämisohjelmat

Järjestötietoa ja tiedotuskanavia

Tiedotuskanavia ja koottua järjestötietoa Pohjois-Karjalassa ja muualla

Järjestötietoa ja tiedotuskanavia

Kunnat ja yhdistykset

Selvitykset kuvaavat pohjoiskarjalaisten kuntien ja yhdistysten välistä yhteistyötä ja avustuksia vuonna 2014 ja 2015. Painopisteenä oli avata kuntien yhdistyskentälle sijoittamia avustuksia sekä muita taloudellisia panoksia.

Kunnat ja yhdistykset