Kyläturvallisuus ja arjen turva

Kyläturvallisuus ja arjen turva

Kyläturvallisuus on osa kylien hyvinvointia. Kyläturvallisuuden kokemus syntyy arkisessa ympäristössä, mutta kokonaisuutena se on huomattavasti laajempi asia. Kylähyvinvointiin liittyy läheisesti arjen turvan käsite. Arjen turvan voidaan nähdä kattavan turvallisen koti-, asuin- ja työympäristön, turvalliset koulut, liikkumisen turvallisuuden, apua tarjoavat tukiverkostot, toimivat peruspalvelut, nopean avunsaannin poikkeustilanteissa, osallisuuden yhteiskuntaan ja riittävän toimeentulon.

Arjen turva ja kyläturvallisuus ulottuvat paikallisista sosiaalisista verkostoista ja fyysisestä ympäristöstä aina pelastusviranomaisten varautumis- ja turvallisuussuunnitteluun saakka. Näin ollen turvallinen kylä on monen eri toimijan yhteistyön tulos. Kyläturvallisuutta voidaan tukea ja kehittää muun muassa tekemällä kylälle turvallisuussuunnitelma osana kyläsuunnitelmaa, kartoittamalla kylän vaaranpaikat ja toimenpiteitä tarvitsevat kohdat ja harjoittelemalla yhdessä ensiapu- ja alkusammutustaitoja.

Vinkkejä ja linkkejä turvallisempaan ympäristöön ja arkeen löydät alta.

 

Oppaita kyläturvallisuuteen

Turvallisuus on pieniä tekoja ja yleinen hyvinvointi on koko kylän yhteinen juttu. Ohessa materiaalia paikallisyhteisön turvallisuuden parantamiseen, muun muassa vinkkejä kyläturvallisuussuunnitteluun. 

Kyläturvallisuuteen liittyvää materiaalia on koottu myös erilaisten sivustojen alle. Muun muassa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK tuottaa turvatietoa ja ylläpitää seuraavia sivustoja:

kyläturvallisuus.fi 
varaudu.info

 

Kyläturvallisuussuunnittelu:

Täytettävä Kyläturvallisuussuunnitelman -pohja

Pelastussuunnitelman runko (SPEK)

Turvallisuuskävely tarkistuslista, pelastussuunnitelman tueksi (SPEK)

 

Oppaita aiheeseen:

Hyvinvointi, terveys ja arjen turvallisuus koronatilanteessa

Kylän turvallisuuslista

Naapuriapuopas

Turvalliset ja elinvoimaiset kylä - Opas kyläturvallisuuteen

 

Apua arjen turvaan

Ohesta löytyy linkkejä ja materiaalia arjen turvaksi sekä koko yhteisöä että joka kotia ajatellen. Linkkilistalta löydät tietoa alkusammutuksesta, kotivarasta ja tilaisuuksien järjestämisestä. Listan linkkejä on koottu mm Pohjois-Karjalan sydänpiirin Kiertävä pysäkki -hankeessa. Varautuminen on viisautta, ei vaaran enne!
 

Pieni elvytysopas
Joka kodin turvaopas
Pahasti poikki - näin selviät pitkästä sähkökatkoksesta
 

Täytä ja tulosta tästä ensiapuohje

Joka päivä liikkeessä -Turvallisuutta liikenteessä 
 

Ilmoitus yleisötapahtumasta
Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma