Kunnat ja yhdistykset

Kunnat ja yhdistykset -selvitykset

 

Selvitykset kuvaavat pohjoiskarjalaisten kuntien ja yhdistysten välistä yhteistyötä ja avustuksia vuonna 2014 ja 2015. Painopisteenä oli avata kuntien yhdistyskentälle sijoittamia avustuksia sekä muita taloudellisia panoksia. Talouden ohella selvitettiin yhteistyön muotoja, kuntien järjestöyhteyshenkilöitä, toimitilakysymyksiä, järjestöjen osallisuutta kunnan turvallisuussuunnitelmiin ja hyvinvointikertomuksiin  sekä kuntalaisfoorumitoimintaan. Myös kylätoiminnan huomioimista kuntien avustus- ja kuulemismenettelyissä on kuvattu. Selvitykset on koottu JAKE- Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishankkeessa. 

Kunnat ja järjestöt – avustukset pohjoiskarjalaisille yhdistyksille ja kylätoimijoille vuosina 2014 ja 2015