01.10.2018

KYLÄPOTKURI-hanke on käynnistynyt!

KYLÄPOTKURI-hankkeen tarkoituksena on käynnistää kyläkonsulttitoimintaa kylille, joka tarkoittaa mm. kylien ja kyläyhdistysten sekä muiden paikallistoimijoiden yhteistyön mahdollisuuksien lisäämistä, koulutuksia, vapaaehtoisten vertaistoimintaa, lisätä kokemusten vaihtoa ja saada käytännön apua kylätoimintaan.
Kuva tulossa

Nyt mukaan KYLÄPOTKURI-hankkeeseen!

Pohjois-Karjalan Kylät ry on saanut rahoituksen Kyläpotkuri-hankkeelle Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakunnan kehittämisrahasta 2018-2019. Hanketta on jo käynnistetty kesän aikana ja nyt se polkaistaan kunnolla käyntiin! Hankkeen tarkoituksena on käynnistää kyläkonsulttitoimintaa kylille, joka tarkoittaa mm. kylien ja kyläyhdistysten sekä muiden paikallistoimijoiden yhteistyön mahdollisuuksien lisäämistä, koulutuksia, vapaaehtoisten vertaistoimintaa, lisätä kokemusten vaihtoa ja saada käytännön apua kylätoimintaan. Hankkeen aikana tehdään Kylätoiminnan käsikirja, johon toivotaan myös kylien ja kylätoimijoiden näkemyksiä. Hankkeen projektipäällikkönä työskentelee Johanna Junno. Tarkoitus on perustaa seutukunnallisia ”kyläraateja” ja jalkautua kylille syksyn ja talven aikana. Kokoontumiset ovat eri kylien kylätaloilla. Hankkeeseen osallistuminen on ilmaista ja vapaaehtoista. Hankkeella pyritään vastaamaan Kyliltä kuuluu-kyselyn vastauksissa esittämiinne toiveisiin, mitä haluatte Pohjois-Karjalan Kylät ry:n järjestävän jäsenilleen:

Tärkeimpinä Pohjois-Karjalan Kylät ry:n tehtävinä nähtiin: tiedotus- ja viestintä (69%), kyläsuunnitelmissa avustaminen, vaikuttaminen ja yhteistyön lisääminen kuntiin ja maakuntatasolla. Lisäksi kaivataan neuvontaa yhdistystoimintaan sekä yhteisten tapahtumien järjestämisapua. Myös koulutusten järjestäminen koettiin tärkeäksi. Neuvontaa ja tukea kaivattaisiin mm. hanketoimintaan, kyläsuunnitelmien tekemiseen, asukkaiden aktivointiin ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Uusien toimijoiden mukaan saaminen ja motivointi koettiin tärkeäksi. Tiedotus- ja markkinointi sekä varainhankinta-asiat nousivat myös esille. Koulutusta toivottiin mm. yhteistyöstä ja yhteisöllisyyden kehittämisestä sekä ikäihmisten tietokoneiden käytöstä. Saimme myös paljon arvokkaita vastauksia kysymykseemme, mitä toivoisitte meiltä. Tässä muutamia poimintoja: ”Mukana kulkemista”, ”Aktiivista tiedottamista”, ”Voisitte toimia kaikkien kylien äänitorvena maakunnallisiin päättäjiin päin”.

Haemme NYT mukaan kyläyhdistyksiä pilottikyliksi Kyläpotkuri-hankkeeseen. Hanke on tarkoitus toteuttaa koko Pohjois-Karjalan alueella ja järjestämme seutukunnallisesti kokoontumisia, työpajoja ymv.

Ilmoittakaa halukkuutenne, kyläyhdistyksenne/asukasyhdistyksenne/muu kylätoimintaa järjestävä tahonne, nyt mukaan pilottikyläksi!  ILMOITTAUTUMISET SUORAAN 15.10.2018 mennessä!

Johannalle johanna.junno@kylat.fi. Lisätiedot puh. 044 2940 800 ja www.kylat.fi