03.05.2019

Kylä lähde mukaan edistämään ympäristöyrittäjyyttä!

Löytyykö teidän kylältä kunnostettavia rantoja, tarvetta vieraslajitorjunnalle, maisemallisesti arvokkaita alueita tai luonnon monimuotoisuuskohteita? Tarjoaisiko ympäristönhoito töitä omalla kylällä? Kolmea pilottikylää tai -kylärypästä haetaan mukaan ympäristötyöhön tulevalle kesällä 2019!
Kuva tulossa

Löytyykö teidän kylältä kunnostettavia rantoja, tarvetta vieraslajitorjunnalle, maisemallisesti arvokkaita alueita tai luonnon monimuotoisuuskohteita? Tarjoaisiko ympäristönhoito töitä omalla kylällä?

Parin seuraavan vuoden aikana kehitetään ympäristönhoitoon liittyvää yrittäjyyttä ja palvelutarjontaa Pohjois-Karjalan alueella. Kohteita ja tekijöitä kootaan yhteen. Nyt kartoitetaan ympäristökohteita ja haetaan kolmea pilottikylää tai -kylärypästä mukaan ympäristötyöhön tulevalle kesällä 2019!

Kun ympäristökohteet löytyvät, suunnitellaan niiden hoitoon ja ylläpitoon soveltuvat toimintamallit, ja etsitään ympäristönhoidosta kiinnostuneet yrittäjät. Uusiin ympäristötöihin koulutetaan ja yritysideassa ohjataan alkuun. Kyliä kaivataan yhteistyöhön kohteiden ja toimijoiden esiin saamisessa. 

Toiminta toteutetaan osana Yhteinen ympäristö -elinvoimaa ympäristöstä 2019-2020 -hanketta. Toteutuksesta vastaavat Maaseudun Sivistysliitto ja ProAgria Pohjois-Karjala, maa- ja kotitalousnaiset yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Hanketta rahoittaa EU:n maaseuturahasto. Tavoitteena on kehittää uusia maisemanhoidon- ja ympäristöyritystoiminnanmuotoja maakunnan alueella.

Hakuaikaa pilottikyläksi on 31.5.2019 saakka. Voit ilmoittaa kyläsi mukaan tämän linkin kautta tai vapaamuotoisella hakemuksella.

Luodaan yhdessä elinvoimaa ympäristöstä!

Katso lisää hankkeesta ja toiminnasta msl.fi/yhteinenymparisto

Lisätietoja:
Tanja Airaksinen, Maaseudun Sivistysliitto, tanja.airaksinen@msl.fi, p. 045 120 4259 tai
Päivi Jokinen, Pohjois-Karjalan maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Pohjois-Karjala, paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi, p. 040 301 2409