06.02.2017

Maaliskuussa teemahankkeet hakuun koko Pohjois-Karjalassa

Nyt on oikea aika keskustella yhdistyksen hallituksessa tulevista hankkeista ja tehdä päätös mukaan lähtemisestä. Tarjolla on teemahankkeita koko maakunnan alueella. Keski-Karjalan Jetina, Joensuuun seudun Leader yhdistys sekä Vaara-Karjalan Leader tarjoavat teemahankehakuja tapahtumiin, pieniin investointeihin sekä asuinympäristön parantamiseen.
Kuva tulossa

Nyt on oikea aika keskustella yhdistyksen hallituksessa tulevista hankkeista ja tehdä
päätös mukaan lähtemisestä. Tarjolla on teemahankkeita koko maakunnan alueella. Keski-Karjalan Jetina, Joensuuun seudun Leader yhdistys sekä Vaara-Karjalan Leader tarjoavat teemahankehakuja tapahtumiin, pieniin investointeihin sekä asuinympäristön parantamiseen.

Jokaisen Leader-yhdistyksen ajankohtaiset teemahankkeet löydät maakaista.fi-sivustolta.

Keski-Karjalan Jetina ry tarjoaa maaliskuussa tukea pienimuotoisiin yleishyödyllisiin hankinta-ja rakennusinvestointeihin sekä kehittämistoimiin. Tuen suuruus on 75% kokonaiskustannusarviosta. Tarkemmat hakuajat ja ohjeistus julkaistaan helmikuun lopulla.

Lisätietoja Jetinan teemahankkeista.

Joensuun seudun Leader yhdistyksellä alkaa 1.3.2017 toinen hakukierros Paikat kuntoon ja pidot pystyyn-teemanhankkeelle. Teemahanke juhlistaa Suomen 100-vuotista taivalta ja antaa tukea kaikille avoimien yleisötapahtumien järjestämiseen sekä niihin liittyviin kalusto-ja laitehankintoihin. Tukiprosentit ovat kehittämishankkeessa 100% ja investointihankkeessa 75%. Kummassakin minimikustannus on 500 €.

Lisätietoja Joensuun seudun Leaderin teemahankkeista.

Vaara-Karjalan Leader ry:llä alkaa haku kahteen teemahankkeeseen; Viritetyt vempaimet- kone- ja laitehankinnat sekä Kestävästi kehittyvät kylät – ympäristökohteiden kunnostus ja uudet energiaratkaisut. Viritetyt vempaimet tarjoaa tukea pieniin kone- ja laitehankintoihin, jotka tuovat yhdistykselle uutta toimintaa, edistävät tiedonvälitystä, parantavat turvallisuutta tai harrastusmahdollisuuksia tai/ja tuovat kylälle yleistä viihtyvyyttä ja mukavuutta. Teemahankkeessa tukiprosentti on 70% ja vaatii 30% omarahoitusosuuden. Kestävästi kehittyvät kylät tarjoaa investointitukea ympäristökohteiden kunnostamiseen sekä energiaratkaisuihin kuten esim. kylätalon energiakulutuksen kohentamiseen. Hankkeen kautta pyritään lisäämään tietämystä ja kiinnostusta kestävään kehitykseen. Tukiprosentti 60%. Omakustannusosuuden voi kuitata talkootyöllä.

Lisätietoja Vaara-Karjalan Leaderin teemahankkeista:
Viritetyt vempaimet - kone- ja laitehankinnat yhdistystoimijoille
"Kestävästi kehittyvät kylät" - ympäristökohteiden kunnostus ja uudet energiaratkaisut