06.07.2015

Pohjois-Karjalan vuoden kylä 2015 Kaurila-Musko Tohmajärveltä

Kaurila-Musko Tohmajärveltä on valittu Pohjois-Karjalan vuoden kyläksi 2015. Vuoden kylätoimija tunnustus meni Lahja Mustoselle Nurmeksen Lipinlahteen. Pohjois-Karjalan Kylät ry ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto palkitsevat Pohjois-Karjalan vuoden kylän 2015 ja vuoden kylätoimijan Farmari 2015 -näyttelyssä.
Kuva tulossa

Kaurila-Musko Tohmajärveltä on valittu Pohjois-Karjalan vuoden kyläksi 2015. Vuoden kylätoimija tunnustus meni Lahja Mustoselle Nurmeksen Lipinlahteen. Pohjois-Karjalan Kylät ry ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto palkitsevat Pohjois-Karjalan vuoden kylän 2015 ja vuoden kylätoimijan Farmari 2015 -näyttelyssä. Mukana palkitsemisessa olivat Pohjois-Karjalan Kylät ry:n edustajat ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta. Palkitsemisen yhteydessä jaettiin kolmannen kerran vuoden kylä kiertopalkinto, jonka luovutti edellinen vuoden kylä Viuruniemi Outokummusta.

Pohjois-Karjalan vuoden kylän valinnan perusteluissa painottuu monipuolinen ja aktiivinen kylätoiminta. Kaurila-Muskon kylän kehittäminen on ollut koulun (kylätalo) hankinnasta lähtien erittäin määrätietoista, aloitteellista ja toiminnallisesti monipuolista. Kaurila-Muskon kylätoiminnalle on leimallista muun muassa kylätalon toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen, aloitteellisuus kunnan ja viranomaisten suuntaan, kylän perinteen ja historian hyödyntäminen kylän kehittämisessä, laaja tapahtumatuotanto, laaja yhteistyö ja verkostot eri toimijoiden kanssa sekä erinomainen kylähenki ja osallistuminen talkootoimintaan

Lisäksi kylä on onnistunut poikkeuksellisen hyvin monissa tärkeissä tavoitteissaan ja aloitteissaan. Kaurilan kylätalon palveluvarustus ja toiminta käy muille kylille esimerkistä, kyläympäristöön on panostettu monipuolisesti ja kylän jätevesihuoltoaloite on toteutunut. Kaurila-Muskon kylä on myös onnistunut kehittämään historiaan pohjaavasta tapahtumatuotannosta itselleen vahvan brändin.

Kaurila-Musko kylä ei siis pelkää ottaa riskejä ja tarttuu ennakkoluulottomasti suuriinkin haasteisiin. Pohjois-Karjalan vuoden kylä on myös ehdolla valtakunnalliseksi vuoden kyläksi.

Katso kuvia vuoden kylän julkistamisesta

Vuoden kylätoimija Lipinlahdelta

Vuoden kylätoimijaksi valittiin kyläaktiivi Lahja Mustonen Nurmeksen Lipinlahdelta. Nimitys on huomionosoitus, jolla halutaan palkita kylätoiminnan vapaaehtoistoimijoita. Lahja Mustonen on tehnyt erittäin pitkän ja sitoutuneen vapaaehtoistoimijauran Nurmeksen Lipinlahden kyläyhdistyksessä ja sen rinnalla toimivassa Lipinlahden Nuorisoseurassa. Mustosen monipuolinen toiminta Lipinlahden kylällä osoittaa, kuinka tärkeitä organisointitaitoiset ja aktiiviset ihmiset ovat paikallisyhteisölle. Lahja Mustosen valinnalla halutaan kannustaa kaikkia kylätoiminnan vetovastuussa olevia henkilöitä oman kylänsä tiennäyttäjinä. Vuoden kylätoimijan kunniakirja luovutetaan Lahja Mustoselle Nurmeksessa myöhemmin kesällä.