06.07.2017

Avoimet kylät tapahtuma tehtiin yhdessä

Suomi 100 -juhlavuosi houkutteli Pohjois-Karjalassa Avoimet kylät tapahtumapäivään mukaan yli 30 kylää. Valtaosa päivän tapahtumien järjestäjistä arvioi oman tapahtuman sujuneen hyvin. Pohjois-Karjalan Kylät lähetti mukana olleille kylille palautekyselyn päivästä.
Kuva tulossa

Suomi 100 -juhlavuosi houkutteli Pohjois-Karjalassa Avoimet kylät tapahtumapäivään mukaan yli 30 kylää.  Valtaosa päivän tapahtumien järjestäjistä arvioi oman tapahtuman sujuneen hyvin. Pohjois-Karjalan Kylät lähetti mukana olleille kylille palautekyselyn päivästä.

Mukana olleilta kylältä saatujen arvioiden mukaan maakunnan Avoimet kylät päivän tapahtumissa vieraili kaikkiaan n. 2300 kävijää. Talkoolaisia tapahtumien järjestämiseen osallistui liki 300 ja talkootunteja tehtiin arviolta huikeat 1800 tuntia.

Juhlavuoden teema Yhdessä näyttää toteutuneen hyvin maakunnan kylien tapahtumissa, sillä yhteistyö ja yhdessä tekeminen (yhdistysten, naapurikylien, eri yhteistyötahojen kanssa) nostettiin esille päivän parhaana antina. Myös kehittämisideoita tulevaan tuotiin hyvin esille. Päivälle voisi esimerkiksi suunnitella lähikylien yhteistä teemaa ja porrastaa aikatauluja, jotta kävijöitä riittää joka tapahtumaan ja jotta oman tapahtuman lisäksi ehdittäisiin naapurikyliin.

- Positiivinen henki välittyi kylien tapahtumissa ja järjestelyjen eteen oli tehty kovasti töitä. Meillä on maakunnassa paljon virkeitä ja omaleimaisia kyliä, ja tämä välittyi hyvin tapahtumien monipuolisissa sisällöissä, iloitsee Pohjois-Karjalan Kylien kyläasiamies Johanna Junno.

- Saimme päivästä paljon hyvää palautetta ja hyviä kehittämisehdotuksia. Palaamme näihin seuraavan vuoden Avoimet kylät- päivää suunniteltaessa. Kaikki kylät ovat tervetulleita mukaan yhteiseen ideointiin.

Pohjois-Karjalan Kylät kiittää lämpimästi kaikkia tapahtumien järjestäjiä ja niihin osallistujia!

Katso kuvia tapahtumapäivästä