08.08.2016

Tukea vapaaehtoistoiminnalle

Rajaseutu ry ryhtyy tukemaan rahallisesti vapaaehtoistoimintaa ja testaa toimintamallia Pohjois-Karjalan maakunnan alueella 2016. Tavoitteena on nostaa esiin hyvää toimintaa kuten yhdistyksiä, niissä toimivia henkilöitä tai niiden organisoimia hankkeita sekä palkita niitä julkistamalla Vuoden rajaseututeko/Vuoden rajaseututoimija.
Kuva tulossa

Rajaseutu ry ryhtyy tukemaan rahallisesti vapaaehtoistoimintaa ja testaa toimintamallia Pohjois-Karjalan maakunnan alueella 2016. Tavoitteena on nostaa esiin hyvää toimintaa kuten yhdistyksiä, niissä toimivia henkilöitä tai niiden organisoimia hankkeita sekä palkita niitä julkistamalla Vuoden rajaseututeko/Vuoden rajaseututoimija.

Rajaseutu ry:n toiminnan pääkohderyhmä ovat nuoret, minkä halutaan näkyvän palkitsemisessa. Tällöin kyseeseen tulee esimerkiksi toiminta, joka madaltaa nuorten pääsemistä työelämään, edistää nuorten yritystoimintaa tai nuorten harrastus- ja muuta aktivoimistoimintaa, joka pitää ja sitouttaa heitä kotiseudulleen. Myös muun paikallisen kulttuuri-, taide-, urheilu- ym. harrastustoiminnan tukeminen tulee kyseeseen.

Ehdotuksia palkittaviksi voi lähettää Rajaseutu ry:lle 20.9.2016 saakka. Tarkempia tietoja hakumenettelystä Rajaseutu ry:n verkkosivulta www.rajaseutu.fi