08.08.2017

Kesämökin jätevedet vaativat huomiota

Kesämökin jätevedet vaativat huomiota. Mökkikausi jatkuu usein elokuun loppupuolelle ja ehkä pidemmällekin, jos säät ovat suosiollisia. Vielä on aikaa huoltaa ja ylläpitää kesämökin jätevesijärjestelmiä sekä kuivakäymälöitä, tai kenties miettiä uusia tulevaisuuden hankintoja.
Kuva tulossa

Kesämökin jätevedet vaativat huomiota

Mökkikausi jatkuu usein elokuun loppupuolelle ja ehkä pidemmällekin, jos säät ovat suosiollisia. Vielä on aikaa huoltaa ja ylläpitää kesämökin jätevesijärjestelmiä sekä kuivakäymälöitä, tai kenties miettiä uusia tulevaisuuden hankintoja.

Kesämökeillä talousvettä käytetään vaihtelevasti ja kohteiden vesivarustelutasoissa on eroavaisuuksia. Suurempia jätevesimääriä muodostuu mökeillä, joihin on hankittu vesivarusteina mm. tiskikone, pyykinpesukone tai suihku. Tällöin muodostuva harmaa jätevesi tulee käsitellä harmaavesisuodattimessa tai johtaa kahden saostussäiliön kautta varsinaiseen käsittelyjärjestelmään esim. maaperäkäsittelyyn, kuten maahanimeyttämöön tai maasuodattamoon. Vähäisten jätevesien kohteita ovat niin sanotut ”kantovesikohteet”, näissä kohteissa ei ole em. vesivarustelutasoa, jolloin vähäiset harmaat jätevedet voidaan johtaa hallitusti maaperään esim. kivipesän tai imeytyskaivon kautta.

Vesikäymälä tapauksissa käymäläjätevedet johdetaan yleensä umpisäiliöön. Vaihtoehtona vesikäymälälle on ympäristöystävällinen vedetön kuivakäymälä, jota on helppo huoltaa ja samalla saadaan ravinteet kiertoon. Kuivakäymälässä tulee olla tiivispohjainen alusastia, käymälätuotokset jälkikompostoidaan ja voidaan hyödyntää esim. maanparannusaineena. Kuivakäymälä vaihtoehtoja on useita, kuten haihduttavia, kompostoivia tai virtsan erottelevia. Tekniikkaa sisältävät vastaavasti polttavat, pakastavat ja vähän vettä käyttävät, sisätiloihin sijoitettavat käymälämallit. Kuivakäymälää hankittaessa on tarpeellista tutustua mallin käyttöohjeisiin, huomioida kohteen erityispiirteet ja käyttäjien tarpeet, unohtamatta käymälätuotoksien jälkikäsittelyä ja loppusijoittamista.

Suomen kylätoiminta ry:n Pohjois-Karjalan alueella toimiva JÄSSI-jätevesihanke antaa jätevesineuvontaa Pohjois-Karjalan kunnissa. Hanke tarjoaa haja-asutusalueella vakituisesti asutuille ja vapaa-ajan kiinteistöille puolueetonta, maksutonta ja ajantasaista jätevesineuvontaa. Elo- syyskuussa neuvonta-alueina ovat:

Outokumpu: Pohjavesialueet sekä Juojärven ranta-alueet

Lieksa: Kolin ranta-alueet ja läheiset pohjavesialueet

Hanke toteuttaa mahdollisuuksien mukaan kiinteistökohtaisia pyyntökäyntejä myös muille alueille.

 

Muuttunut lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) sekä laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (19/2017) tulivat voimaan 3.4.2017. Lainsäädännön mukaan ranta- ja pohjavesialueilla jätevesijärjestelmien tulee täyttää puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä ja muilla alueilla, kun kiinteistöllä tehdään suurempia korjaus- ja muutostöitä. Näitä ovat mm. vesijärjestelmään kohdistuvat tai rakennuksen rakentamiseen verrattavissa olevat korjaus- ja muutostyöt.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö/jätevesineuvoja Jari Kurjonen

puh. 045 112 9441

jari.kurjonen@jatevesihanke.fi

www.jatevesihanke.fi/pohjois-karjala

Tiedotteen liitekuva: Kuvaaja Jorma K. O. Ignatius