12.09.2019

Pohjois-Karjalan vuoden kylä 2019 Outokummun Rikkavesi

Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto ja Pohjois-Karjalan Kylät ry ovat valinneet vuoden 2019 kyläksi Rikkaveden (Rikkaranta, Lähtevä, Kuminvaara) Outokummusta. Vuoden kylä valinta julkistettiin Livemusiikkia ja liikunta -tapahtuman yhteydessä maakuntapäivänä Outokummussa.
Kuva tulossa

Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto ja Pohjois-Karjalan Kylät ry ovat valinneet vuoden 2019 kyläksi Rikkaveden (Rikkaranta, Lähtevä, Kuminvaara) Outokummusta. Vuoden kylä valinta julkistettiin Livemusiikkia ja liikunta -tapahtuman yhteydessä maakuntapäivänä Outokummussa.

Tilaisuudessa Hanna Huttunen maakuntaliitosta luovutti lahjasekin ja maakuntaviirin. Vuoden 2018 kylän, Kyläparin, edustaja Maarit Juvonen luovutti puolestaa kiertopalkintona olevan kylätalon. Vuoden kylätunnustuksen vastaanottajina olivat Liisa ja Ilkka Hiltunen muiden kyläläisten kanssa. Lisäksi juhlassa Rikkarannan kultakurkut esittivät laulun "Meidän maamme".

Ohessa valintaperustelut Pohjois-Karjalan Vuoden 2019 kylästä:

  • Aktiivinen ja suunnitelmallinen toiminta pitkällä aikajänteellä, kylätoimikunta ollut jo 1970-luvulta lähtien. Kolmen kylän (Rikkaranta, Lähtevä ja Kuminvaara) eli Rikkaveden kyläyhdistys ry yhteistyö on monipuolista ja sujuvaa perustamisestaan 2005 lähtien.
  • Monipuolista, avointa ja laajalle levittäytyvää toimintaa, ei pelkästään oman kylän alueella vaan myös laajemminkin eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
  • Hallitus pyrkii aktiivisesti ottamaan nuoria mukaan toimintaan ja siirtämään arvoja ja kokemusta heille.
  • Kyläyhdistys ideoi ja järjestää toimintaa paljon myös tilanteen mukaan (esim. pienet teematalkoot) eli he ovat toiminnassaan avoimia, luovia, ketteriä ja "rajattomia".
  • Kyläyhdistys järjestää kansainvälistä toimintaa ja kulttuurinvaihtoa.
  • Kyseessä on kolmen kylän yhteinen kyläyhdistys eli se on toimiva esimerkki kylien yhteistyöstä. Mukana toiminnassa on myös mökkiläisiä ja maahanmuuttajia sekä toiminnalla on myös kansainvälinen luonne.
  • Erinomaiset verkostot ja innokkaat kyläaktiivit. Rikkarannalla on paljon tapahtumia ja paljon on tehty. Hienoa on myös uusiin asioihin tarttuminen ja tulevaisuuteen katsominen; olkipaalitalo edustaa ekologista ajattelua, kotouttamiskurssit uusiin mahdollisuuksiin tarttumista, Liikkumisen ohjausavustus-projektin tuloksena syntynyt kimppakyyti WhatsApp-ryhmä, toisista huolehtimista ja myös huolta ympäristöstä. Älykkääksi kyläksi hakeminen on myös sijoitus tulevaisuuteen. Kylien kotisivut ovat monipuoliset.
  • Historia, palvelut, tapahtumat, kuvat ja videot kertovat monipuolisesti kylästä. Kivaa sivuilla on sinne kootut ”asukkaille” valikko. Ulkomaailmaan ja ulkomaille avautuminen ja kurkottaminen ovat hienoja asioita.
  • Kylä edustaa kiitettävästi nykypohjoiskarjalalaista identiteettiä kunnioittamalla juuriaan ja perinteitään mutta avautumalla myös uusiin suuntiin ja tendensseihin. Aktiivinen kylä huolehtii vetovoimaisuudestaan, palveluistaan, ympäristöstään ja maisemistaan. Jännä ympäristöekologinen kuriositeetti on hakettimen hankkiminen kylälle. Kylällä suhtaudutaan rakentavasti myös yhteen globaaliin megatrendiin, eli eri syistä johtuvaan siirtolaisuuteen, huolehtimalla kohdalleen osuneiden maahanmuuttajien kotouttamisesta.