13.04.2017

Kuntien avustukset pohjoiskarjalaisille yhdistyksille ja kylätoimijoille -raportti

Pohjois-Karjalan Kylät ry on selvittänyt Pohjois-Karjalassa kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä talouden näkökulmasta vuosilta 2014 ja 2015. Selvityksessä tiedusteltiin kuntien myöntämiä rahallisia avustuksia (yleis-, kohde- ja investointiavustus, hanketuki, vastikkeellinen tuki) järjestöille.
Kuva tulossa

Pohjois-Karjalan Kylät ry on selvittänyt Pohjois-Karjalassa kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä talouden näkökulmasta vuosilta 2014 ja 2015. Selvityksessä tiedusteltiin kuntien myöntämiä rahallisia avustuksia (yleis-, kohde- ja investointiavustus, hanketuki, vastikkeellinen tuki) järjestöille.

Selvityksessä tarkasteltiin kymmenen pohjoiskarjalaisen kunnan myöntämiä avustuksia järjestöille paikalliseen kehittämiseen ja alueen hyvinvoinnin edistämiseen. Vuonna 2014 kunnat myönsivät avustuksia yli 3 miljoonaa euroa ja vuonna 2015 noin puolet vähemmän edellisvuodesta.

JAKE järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishankkeessa kunta-järjestöyhteistyön foorumeilla on noussut esille, että kuntien hakukäytäntöön tottumattomat järjestöt kaipaavat kunnilta ohjeistusta avustusten hakuprosessiin. JAKE on työstänyt järjestöyhteistyön ohjetta yhdessä hankkeen pilottikuntien (Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu) ja järjestöjen kanssa. Kuntakohtaiseen ohjeeseen on kirjattu avustusten hakumenettelyihin liittyvät käytännöt ja henkilö, joka hoitaa ”yhden luukun” periaatteella hakuprosessiin kuuluvan neuvonnan. JAKE -hanke tulee esittelemään pilottikunnissa kehitetyn Järjestöyhteistyön ohjeen myös muille pohjoiskarjalaisille kunnille tulevan syksyn aikana.

Järjestöjä on puhuttanut myös kuntien yhdistyminen; miten rahoitusta saadaan jatkossa kuntakeskusten ulkopuolelle ja tuleva hallintouudistus; muuttuvatko avustusrakenteet ja -käytännöt.

Raportissa esitetyt euromäärät perustuvat kunnilta saatuun tietoon, ja niissä saattaa esiintyä puutteita ja epätarkkuuksia. Kuntien erilaiset käytännöt järjestöille myönnetyistä rahoista ja avustuskäytön seuranta ovat voineet vaikuttaa kuntien ilmoituskäytäntöön avustuksista. Raportista saa kuitenkin kohtuullisen hyvän kuvan kuntien myöntämistä avustuksista järjestöille kyseisiltä selvitysvuosilta.

Selvitys on luettavissa tästä linkistä

Lisätietoja: Tiina Vlasoff, JAKE -hankkeen yhteistyökoordinaattori, p. 050 579 0604, tiina.vlasoff(at)kansanterveys.info