15.08.2016

Varparanta Pohjois-Karjalan vuoden kylä 2016

Varparanta Kontiolahdelta on Pohjois-Karjalan vuoden kylä 2016. Pohjois-Karjalan Kylät ry ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto palkitsivat maakunnan vuoden kylän Kontiolahti-päivillä.
Kuva tulossa

Varparanta Kontiolahdelta on Pohjois-Karjalan vuoden kylä 2016. Pohjois-Karjalan Kylät ry ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto palkitsivat maakunnan vuoden kylän Kontiolahti-päivillä. Mukana palkitsemisessa olivat Pohjois-Karjalan Kylät ry:n edustajat ja vt. maakuntajohtaja Risto Puotiainen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta. Palkitsemisen yhteydessä jaettiin myös neljännen kerran vuoden kylä kiertopalkinto. Palkinto luovutettiin viime vuoden kylän Kaurila-Muskon lähettämin saatesanoin.

Varparannan kylä on vienyt kylätoimintaa eteenpäin määrätietoisesti ja onnistunut luomaan uutta yhteisöllisyyttä. Uudet asukkaat on saatu mukaan toimintaan. Valintaperusteissa nostetaan esiin erityisesti Varparannan leirikeskuksen säilyttämisen eteen tehty työ. Myös kyläyhdistyksen lapsijaosto Varparannan Heput saa kiitosta.

Pohjois-Karjalan Kylät ry sekä Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ovat valinneet Pohjois-Karjalan vuoden kylän vuodesta 2000 lähtien. Kylät itse, kunnat ja maaseututoimijat ovat saaneet tehdä esityksiä vuoden kyläksi ja voittaja on valittu näiden esitysten pohjalta.

Maakunnallinen vuoden kylä on lisäksi ehdolla valtakunnallisessa Vuoden kylä valinnassa. Valtakunnallisen Vuoden kylä-tittelin myöntää Suomen Kylätoiminta ry ja se julkistetaan Lokaalissa syyskuussa. Tänä vuonna valtakunnalliset kyläpäivät eli Lokaali järjestetään Heinolassa 10.–11.9.

 

Varparannan valinnan perusteet:

Varparannan kyläyhdistys on onnistunut poikkeuksellisen lyhyessä ajassa aktivoimaan alueen asukkaat ja saamaan myös uudet asukkaat mukaan toimintaan. Viime vuosien toiminta on ollut poikkeuksellisen määrätietoista, avointa, yhteistyöhakuista. Toiminnassa on mukana paljon myös työssäkäyviä pendelöijiä. Kylä on onnistunut myös tiedottamisessa ja näkyvyyden kasvattamisessa.

Varparannan kyläläiset ovat tehneet suuren työn Varparannan leirikeskuksen säilyttämisen ja edelleen kehittämisen puolesta ajatellessaan laaja-alaisesti yhteisöjä, yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä koko kunnan ja maakunnan alueella. Varparannan leirikeskus ei ole kylätalo, vaan se on kohtuuhintainen, ainutlaatuinen ja tärkeä yhteisöllisen toiminnan mahdollistava kokoontumispaikka. Leirikeskusprojekti on synnyttänyt uudenlaista kipinää kylällä ja saanut paljon kyläyhdistyksen ulkopuolisiakin asukkaita innostumaan kehittämisestä ja yhteisöllisestä toiminnasta. Esimerkiksi pesäpalloperinteen herättely ja lapsijaoston syntyminen ovat laajemman innostuksen tulosta.

Kyläyhdistyksen lapsijaosto Varparannan Heput on ollut loistava osoitus siitä, miten paljon lapsilla ja nuorilla on energiaa ja ideoita, kun niiden ilmaisemiselle ja toteuttamiselle annetaan mahdollisuus. Kylä tietää, että tulevaisuus on lasten ja nuorten! Lapsuudessa koetut osallistumisen, vaikuttamisen ja osallisuuden kokemukset luovat aktiivisia uusia asukkaita ja kansalaisia. Kylän kehittämisessä ja toiminnan pyörittämisessä on mukana eri sukupolvien edustajia.

Vuoden kylä -palkinto on ansaittu kunnianosoitus uuden yhteisöllisyyden rakentajille ja pyyteettömälle, kylärajojen yli menevään yhteisölliseen hyvään tähtäävälle talkootyölle, jota lukuisat kyläläiset ovat aktiivisessa kehittämistoiminnassa tehneet.