15.11.2017

JAKE-hanketta summattiin yhteen

Marraskuisessa JAKE- Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishankkeen loppuseminaarissa arvioitiin mennyttä ja katsottiin tulevaan. Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen sekä Pohjois-Karjalan Kylien vuonna 2013 alkanut kumppanuushanke kääntyy siis lopuilleen.
Kuva tulossa

Marraskuisessa JAKE- Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishankkeen loppuseminaarissa arvioitiin mennyttä ja katsottiin tulevaan. Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen sekä Pohjois-Karjalan Kylien vuonna 2013 alkanut kumppanuushanke kääntyy siis lopuilleen.

Seminaarin vieraileva puhuja, pääsihteeri Riitta Särkelä Ensi- ja turvakotien liitosta, korosti esityksessään järjestöjen erityistä merkitystä Suomessa. Särkelän mukaan järjestöjen yhteinen tehtävä on nyt muistuttaa poliittisten päätösten tekijöitä sosiaalipoliittisista tavoitteista, kuten ihmisten perusoikeuksista ja osallisuudesta, hyvinvointi- ja terveyserojen vähentämisestä sekä yhdenvertaisuuden tarpeesta.

Hankkeen keskeisiä toimija nostettiin esille Yhdistyshuoltamon, kunta-järjestöyhteistyön ja vapaaehtoistoiminnan verkoston kautta. Seminaarissa julkaistiin ja jaettiin myös hankkeen loppujulkaisu.

Hankkeen toteuttajatahot summasivat päivän päätteeksi kuljettua hankematkaa. Järjestö- ja koko sote-kentän suurta toimintamuutosta ei tiedetty hanketta suunniteltaessa eikä sen alkaessa, samoin kuin ei osattu aavistaa sitä, kuinka haasteellista yhteistä JAKEa olisi välillä löytää. Tästä kaikesta huolimatta ja osittain juuri sen takia JAKE-hanke osoitti ja löysi paikkansa järjestö- ja kansalaistoiminnan kentällä. Uuden toimintakulttuurin ja -tavan luominen vei aikansa, mutta yhteisen tekemisen kautta edettiin – kumppanuudella kohti hyvinvointia!

Lue ja katso lisää seminaarista ja päivän tunnelmista jake-hanke.fi

Hankkeen loppujulkaisu on luettavissa myös sähköisesti:
JAKEn tarina –  Järjestö- ja kansalaistoimintaa kehittämässä

 

(artikkelin kuva: Jani Penttinen)