16.03.2020

Koronavirus vaikuttaa Pohjois-Karjalan Kylät ry:n toimintaan

Pohjois-Karjalan Kylät ry noudattaa koronavirustilanteen suhteen Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ohjeita ja suosittelemme sitä myös teille kylätoimijat!
Kuva tulossa

Pohjois-Karjalan Kylät ry noudattaa koronavirustilanteen suhteen Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ohjeita ja suosittelemme sitä myös teille kylätoimijat! Koronavirustilanne vaikuttaa Pohjois-Karjalan Kylät ry:n toimintaan seuraavalla tavalla:

  • Kyläasiamies tekee etätöitä, eli toimistolla ei ole ketään tavattavissa.
  • Vuosikokous siirretään maaliskuun lopusta myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Eli 26.3.2020 EI OLE Pohjois-Karjalan Kylät ry:n vuosikokousta Koverossa.

Muu toiminta jatkuu normaalisti ja Vuoden kylä -ehdokkaita sekä ilmoittautumisia Avoimet kylät -tapahtumapäivää otetaan edelleen vastaan.

Alla olevassa Suomen Kylät ry:n tiedotteessa on hyvin ohjeistettu miten muun muassa yhdistysten vuosikokousten kanssa on syytä toimia. Yksi tärkeä huomio on myös naapuriapu, muistetaan siellä omissa kylissä pitää huolta naapureista, toki viranomaisten ohjeet huomioiden.

 

Tiedote: Suomen Kylät ry siirtyy etätekniikkaan

Suomen Kylät ry seuraa aktiivisesti koronavirustilanteen kehittymistä ja vastaa omalta osaltaan viruksen leviämisen ehkäisemiseen Suomessa. Noudatamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeita. Isot tilaisuudet perutaan toukokuun loppuun asti valtioneuvoston suosituksen mukaisesti. Suosittelemme paikalliskehittäjille ja Leader-ryhmille, että myös pienemmät tapahtumat ja koulutukset joko siirretään ja perutaan tai järjestetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä hyödyntäen. THL suosittaa välttämään tarpeettomia sosiaalisia kontakteja ja esimerkiksi matkustusta myös kotimaassa. Ajantasaiset tiedot tapahtumien tilanteesta saa paikallisyhdistyksistä.

Suomen Kylät ry on siirtänyt seminaareja myöhemmäksi, työntekijät tekevät etätöitä ja kokoukset pidetään toistaiseksi etäkokouksina. Suomen Kylät ottaa laajasti käyttöön etäkokoustekniikkaa, jonka osaamisesta on hyötyä myös tulevaisuudessa esimerkiksi ilmastonmuutoksen ehkäisyssä ja maaseudun monipaikkaisuuden edistämisessä. Suomen Kylät ry pyrkii parhaansa mukaan myös neuvomaan ja auttamaan paikallisia kylätoimijoita etätekniikan käyttöönotossa.

 

Yhdistysten vuosikokouksia joudutaan siirtämään

Moni yhdistys pohtii parhaillaan mitä tehdään sääntömääräisten vuosikokousten kanssa. Yleinen ohje yhdistyksille on, että niiden tulee noudattaa yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä. Pandemian hillitsemiseen kohdistuvat viranomaistoimet menevät monen muun asian edelle. Yhdistyksissä voidaan melko turvallisesti lähteä siitä, että yhdistyslaki ja yhdistysten omat säännöt ovat toissijaisia joukkokokoontumisten kieltoihin ja suosituksiin nähden. Suurimmalla osalla yhdistyksistä ei ole säännöissä mainintaa etävuosikokouksen mahdollisuudesta. Suomen Kylien lakimies Tommi Siro kertoo, että vuosikokous kannattaa aluksi siirtää myöhemmäksi sääntöjen sallimissa rajoissa.

— Mikäli koronaviruksen aiheuttama tilanne jatkuu ja vuosikokouksen pitäminen ei yksinkertaisesti ole mahdollista, sitä lykätään ja pidetään heti kun se on mahdollista järjestää, kuvailee Siro.

Lakimiehen vinkkinä on myös, että sääntöihin kannattaa seuraavan sääntömuutoksen yhteydessä kirjata etäosallistumisen mahdollisuus vuosikokouksessa. Näin voidaan varautua ennalta vastaaviin tilanteisiin myös tulevaisuudessa.

 

Huomioidaan ikäihmiset ja muut avuntarpeessa olevat

Paikallisyhteisöissä voimme miettiä miten toimimme, ettei kukaan jäisi yksin pelkojensa ja epävarmuutensa kanssa uudessa tilanteessa. Positiivisuus ja toivon ylläpitäminen on tärkeää. Voimme muistuttaa naapuriavun tärkeydestä erityisesti viestinnällisin keinoin. Kyläyhdistys voi esimerkiksi kehottaa olemaan naapuruston ikäihmisiin yhteydessä puhelimitse. Kyläyhdistys voi tarjota apua esimerkiksi kaupassa käyntiin noudattaen samalla viranomaisten ohjeita. Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme.

THL:n mukaan paras tapa ehkäistä koronavirustartuntoja on hyvä käsihygienia. Pese kädet huolellisesti vedellä ja saippualla. Myös käsihuuhdetta voi käyttää. Vältä tarpeetonta kasvojen alueen koskettamista.  Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa.

Terveyskylän koronabotti auttaa arvioimaan tartunnan todennäköisyyttä. Koronabotin löydät osoitteesta www.terveyskyla.fi. Terveyskylä on sairaanhoidon asiantuntijoiden kehittämä ja ylläpitämä verkkopalvelu.

Terveisin Suomen Kylät tiimi

www.suomenkylat.fi