19.10.2016

Yhteisölliset palvelut esiin

Tuottaako paikallisyhdistyksenne omalle kylällä tai asuinalueella palveluja? Millaisia? Löytyykö siis kylätaloa, kesäteatteria, energiaosuuskuntia tai vaikka kylätalkkaria? Olisiko teidän yhdistyksellä tai yhteisöllä kiinnostusta tai jo valmiita ideoita palveluista? Näitä selvitetään sähköisellä kyselyllä Pohjois-Karjalan kylä- ja asukasyhdistyksiltä. Vastatkaa tekin oman alueen osalta ja lähtekää mukaan yhteiseen palvelujen kehittämiseen!
Kuva tulossa

Tuottaako paikallisyhdistyksenne omalle kylällä tai asuinalueella palveluja? Millaisia? Löytyykö siis kylätaloa, kesäteatteria, energiaosuuskuntia tai vaikka kylätalkkaria? Olisiko teidän yhdistyksellä tai yhteisöllä kiinnostusta tai jo valmiita ideoita palveluista? Näitä selvitetään sähköisellä kyselyllä  Pohjois-Karjalan kylä- ja asukasyhdistyksiltä. Vastatkaa tekin oman alueen osalta ja lähtekää mukaan yhteiseen palvelujen kehittämiseen!


Karelia ammattikorkeakoulun hallinnoima Elinvoimaa maaseudulle-hanke sekä Pohjois-Karjalan Kylät ry toteuttavat yhteistyössä maakunnan kylätoimijoille sekä asukasyhdistyksille suunnatun paikallista palvelutuotantoa koskevan kyselyn.

Kyselyn tarkoituksena on selvittää erilaisten paikallisesti tuotettujen yhteisöllisten palveluiden yleisyyttä ja käytäntöjä Pohjois-Karjalassa. Yhteisöllisillä palveluilla tarkoitetaan esimerkiksi kylä- tai asukasyhdistyksen omalle taustayhteisölleen järjestämiä yleistä hyvinvointia tai asumisviihtyvyyttä lisääviä palveluja.

Samalla selvitetään, millaisia mahdollisia haasteita näiden erilaisten yhteisten palveluiden järjestämiseen liittyy sekä millaista kiinnostusta yhdistyksillä olisi osallistua jatkossa kyläpalveluiden kehittämisverkostoon tai koulutuksiin.

Lisäksi tiedustellaan löytyisikö kyliltä ja yhteisöiltä kiinnostusta ja mahdollisuutta paikallisten ulkoilu- ja virkistysreittien ylläpitoon. Pohjois-Karjalassa valmistellaan parhaillaan maakuntaliiton koordinoimana uutta toimintamallia, jossa erilaiset kuntien hallinnassa olevat ja maakunnallisesti vetovoimaiset virkistyspalvelukohteet pidetään jatkossa yllä yhteisen katto-organisaation kautta. Tämän palveluverkoston ylläpidon tueksi kaivataan paikallisia toimijoita.   

Kysely on lähetetty sähköpostitse Pohjois-Karjalan alueen kylä- ja asukasyhdistyksiin. Voitte vastata oheisen linkin kautta, jos kysely ei ole sähköpostiin saapunut. Kyselyn vastausaikaa on jatkettu 6.11.2016 saakka!

https://www.webropolsurveys.com/R/ED1602BC5C3DF711.par


Lisätietoja:
projektiasiantuntija Keijo Koskinen, Elinvoimaa maaseudulle -hanke, keijo.koskinen(at)karelia.fi
kylien hyvinvointikehittäjä Tanja Airaksinen, Pohjois-Karjalan Kylät ry, tanja.airaksinen(at)kylat.fi