23.09.2017

Pohjois-Karjalan vuoden kylä 2017: Louhioja

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Pohjois-Karjalan Kylät ry ovat valinneet vuoden 2017 pohjoiskarjalaiseksi kyläksi Louhiojan kylän Joensuun Enosta. Lisäksi vuoden kylätoimijaksi valittiin Kimmo Koivunen Juuan Timanttikylistä. Pohjois-Karjalan vuoden kylä ja vuoden kylätoimija 2017 julkistettiin pohjoiskarjalaisten yhdistysten yhteisessä Järjestöjuhlassa Joensuussa 23.9.
Kuva tulossa

Pohjois-Karjalan Kylät ry ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto palkitsivat Pohjois-Karjalan Vuoden kylän 2017 Yhdessä -Järjestöjuhlassa Joensuun Carelia salissa. Mukana palkitsemisessa olivat Pohjois-Karjalan Kylät ry:n edustajat hallituksen puheenjohtaja Taisto Volotinen ja kyläasiamies Johanna Junno ja vt. maakuntajohtaja Risto Poutiainen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta. Palkitsemisen yhteydessä jaettiin myös 5. kerran Vuoden kylä -kiertopalkinto, jonka luovutti edellinen vuoden kylä Varparanta Kontiolahdelta. Vuoden kylän valinta on erittäin tärkeä ja arvostettu tunnustus kylälle ja sen toimijoille.  Louhiojan kylä on huomioitu myös valtakunnan tasolla. Louhioja sai valtakunnallisen kunniamaininnan vuoden kylänä Suomen Kylätoiminta ry:ltä Maaseutuparlamentissa syyskuun alussa.

Lisäksi juhlassa palkittiin Vuoden kylätoimija. Pohjois-Karjalan Kylät ry valitsi vuoden kylätoimijaksi Kimmo Koivusen Juuan Timanttikylistä. Vuoden kylätoimija palkitaan noin joka toinen vuosi.

Perustelut valinnalle: Kimmo Koivunen on edustaa uudenlaista kylätoimijaa, joka on antanut osaamisensa yhteisön käyttöön. Hän on ollut aktiivisesti kehittämässä kylähyvinvointia ja kyläavustajatoimintaa sekä luomassa uudenlaista yhteistoiminnan mallia kylille. Kimmo Koivunen on osoittanut pitkäjänteistä sitoutuneisuutta tekemälleen työlle.

Katso kuvia Järjestöjuhlasta

 Louhiojan valinnan perusteet ovat:

Perusteluina valinnalle ovat mm. Louhiojan kylän vahva ja monipuolinen kulttuuri- ja kansalaistoiminta, yhteisöllisyys sekä elinvoimaisuus. Erityiset kiitokset kylä saa väestörakenteen ja asukkaiden vahvuuksien hyödyntämisestä, kylätoiminnan suunnitelmallisuudesta sekä Louhitalon toiminnan kehittämisestä.

Kulttuurikylä

 • Louhioja tunnetaan ennen kaikkea vilkkaasta kulttuurielämästään. Louhitalo on kylän sydän, kulttuuritoiminnan keskus ja kohtauspaikka.
 • Talossa toimivan Louhiteatterin esityksiin saapuu ihmisiä ympäri Itä-Suomea ja jopa toiselta puolelta maata. Teatteritoiminnan ohella talossa järjestetään näyttelyitä, konsertteja, iltamia ja muita tapahtumia. Talossa toimii myös kesäkahvila.
 • Louhitalossa voi kuka tahansa järjestää mieleistänsä toimintaa tai tilaisuuksia.
 • Louhitalon tapahtumatarjonnan lisäksi kylällä on viime aikoina saatu nauttia muun muassa Louhiojan historiakävelyistä ja runoilloista nuotion äärellä.
 • Louhioja tuntee myös hyvin historiansa kyläkirjojen ja muun historiatyön kautta.

Lasten ja elinvoiman kylä

 • Louhiojalla on poikkeuksellisen paljon lapsiperheitä ja siellä sijaitsee yksi Joensuun kaupungin suurimmista kyläkouluista; 6-opettajaisessa koulussa on yli sata oppilasta. Nuorten suuri määrä ja heidän toimeliaisuutensa näkyvät muun muassa nuorten ylläpitämässä uimarannan kesäkioskissa.
 • Kylän ikä- ja asukasrakenne tuo kylälle elinvoimaa ja kylän toimintaan monipuolisuutta. Suuri osa kylän toiminnasta perustuu sille, että uusia ja luovia ideoita keskustelutetaan menneestä opitun ja kollektiivisen historiaymmärryksen kanssa.

Yhteistoiminnan ja talkoiden kylä

 • Louhiojalla voi aistia erittäin vahvaa yhteisöllisyyttä ja pyrkimystä avoimeen yhteistyöhön eri toimijoiden kesken. Kylä ei ole jättäytynyt vain julkisten palveluiden varaan, vaan on ollut aktiivisesti kehittämässä eri toimintoja kylällä.
 • Yhteistoiminnalla on kylällämme pitkä historia: Kylällä on vuosien saatossa toiminut lukuisia eri alojen, harrastusten ja aatteiden järjestöjä, joiden jäätyä historiaan tilalle on tullut uusia.
 • Yhdistystoiminnan perinne jatkuu ja uudistuu.
 • Kenties ilmeisin osoitus kylän pitkästä yhteistoiminnan perinteestä on se, että kylän keskeisimmät ihmisiä yhteen tuovat rakennukset Louhitalo ja esikoislestadiolaisten rukoushuone ovat yhteisvoimin rakennettuja ja ylläpidettyjä.
 • Myös Louhiteatterin esitykset ovat osuva esimerkki yhteistoiminnan voimasta: talkoolaisia yhden esityksen taustalla – lavalla, tekniikassa, puvustuksessa, lavastuksessa, tuottamassa, tiedottamassa, keittiössä, varauksia vastaanottamassa, lippuja myymässä ja niin edelleen – on helposti yli viisikymmentä.

Sovun ja kunnioituksen kylä

 • Louhioja on kulttuurisesti monimuotoinen kylä, missä erilaisia tapoja olla ja elää ymmärretään ja kunnioitetaan.
 • Kylällä toteutetaan kuin yhteisestä sopimuksesta syrjimättömyyden periaatetta, joka perustuu erilaisten ihmisten sopuisaan yhteiseloon. Näin luodaan se avoin ja salliva ilmapiiri, joka kylässä vallitsee.
 • Louhioja on yksi Suomen keskeisimmistä esikoislestadiolaisten asuinalueista.
 • Kylällä on rukoushuone (uusin valmistunut vuonna 1997), jonne kokoontuu useamman kerran vuodessa satoja ihmisiä seuroihin.

 

Lisätietoja palkitsemisista: kyläasiamies Johanna Junno, p. 044 2940 800

Louhiojan kylän yhteyshenkilö: sihteeri Anni Rannikko, p. 050 5720 281, anni.rannikko@uef.fi

Louhiojan kylän nettisivut: www.louhioja.net

Kimmo Koivunen, kimmo.koivunen@hotmail.fi / 045 1892 855, www.oyk.fi/~timanttikylat