29.04.2016

Kyläturvallisuussuunnitelmapohja kylille käyttöön

Kuinka toimia pitkän sähkökatkon sattuessa, ovatko osoitekyltit kylätiellä paikallaan, löytyykö kylätalolta ensiapulaukku, onko omalla asuinalueella huoletonta liikkua? Turvallisuussuunnittelun avuksi kylille on nyt koostettu valmis lomakepohja, jonka tiedot täyttämällä muotoutuu valmis kyläturvallisuussuunnitelma.
Kuva tulossa

Kuinka toimia pitkän sähkökatkon sattuessa, ovatko osoitekyltit kylätiellä paikallaan, löytyykö kylätalolta ensiapulaukku, onko omalla asuinalueella huoletonta liikkua? Kansalaislähtöinen arjen turvan parantaminen ja varautuminen ovat nousseet viime vuosina monessa yhteydessä esille, ja esimerkiksi kyläyhteisöt ovat alkaneet kiinnittää huomiota turvallisuusnäkökohtiin omalla alueellaan. Pohjois-Karjalan alueella kyläyhteisöt saavat halutessaan tukea sekä työkaluja suunnitelmien tekemiseen sekä kouluttautumiseen.

Syksyllä 2015 käynnistynyt Turvaa maaseudulle -hanke yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa aktivoi ja kannustaa kyliä turvallisuussuunnittelussa ja omatoimisessa varautumisessa Pohjois-Karjalan alueella. Turvallisuussuunnittelun avuksi kylille on nyt koostettu valmis lomakepohja, jonka tiedot täyttämällä muotoutuu valmis kyläturvallisuussuunnitelma. Kyläturvallisuussuunnitelmapohja on koottu yhteistyössä Turvaa maaseudulle -hankkeen sekä JAKE-Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishankkeen kesken. Asiantuntija-apua saatiin mm. Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta ja Liikenneturvasta. 

Vaikka turvallisuussuunnitelma ei vielä itsessään onnettomuuksia tai häiriötilanteita poistakaan, on se hyvä tapa koko kylän voimin käydä läpi oman alueen tilanne ja varautuminen. Ongelman sattuessa on jo yhdessä mietityt toimintatavat olemassa. Löydät kyläturvasuunnitelmapohjan täältä

Kylillä on myös mahdollisuus saada oman kylän turvallisuustiedot näkyville kylat.fi -sivulle omaan kyläkorttiin. Sinne voidaan liittää mm. kylän laatima kyläturvallisuussuunnitelma. Lisäksi Turvaa maaseudulle-hanke kokoaa ja kouluttuu kylien pelastusryhmiä sekä tuo arjen turvatietoutta lähelle kyliä. Omalle kylälle on mahdollista saada vieraaksi esimerkiksi Turvaa maaseudulle -koulutusauto.

Jos haluatte kuulla lisää kylän pelastusryhmätoiminnasta tai päästä alkuun kyläturvallisuussuunnitelman kokoamisessa, ottakaa epäröimättä yhteyttä:

Eeva Kröger, turvallisuuskoordinaattori, eeva.kroger(a)msl.fi, 045 604 0388

Tanja Airaksinen, kylien hyvinvointikehittäjä, tanja.airaksinen(a)kylat.fi, 050 409 5454

 

Yhteistyössä:

Turvaa maaseudulle -hankkeen hallinnoija on Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, osatoteuttajat Pohjois-Karjalan pelastusalan liitto ry sekä Maaseudun Sivistysliiton Itä-Suomen Aluejärjestö ry. Hanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseuturahaston kehittämisohjelmasta. Lue lisää

JAKE- Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke on kumppanuushanke, jota toteuttaa Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ja Pohjois-Karjalan Kylät ry. Hankkeen rahoittaja on Raha-automaattiyhdistys. Lue lisää