30.03.2017

Rajaseutu ry tukee pohjoiskarjalaisia toimijoita

Rajaseutu ry on käynnistänyt yhteistyöhankkeen Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa vuonna 2017. Yhdistys tukee maakunnan toimintaa ja toimijoita hanketuella sekä vuoden rajaseutu -tunnustuksilla. Hae siis tukea toimintaa tai tee esitys Vuoden rajaseututeosta tai Vuoden rajaseututoimijasta.
Kuva tulossa

Rajaseutu ry on käynnistänyt yhteistyöhankkeen Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa vuonna 2017. Yhdistys tukee maakunnan toimintaa ja toimijoita hanketuella sekä vuoden rajaseutu -tunnustuksilla.

Rajaseutu ry tukee Pohjois-Karjalan maakunnassa toteutettavaa toimintaa myöntämällä hanketukea yhdistysten tai yhteisöjen organisoimille hankkeille. Vuoden rajaseututeolla halutaan puolestaan nostaa esiin Pohjois-Karjalassa tapahtuvaa hyvää toimintaa ja toimijoita ja palkita ne Vuoden rajaseututeko tai Vuoden rajaseututoimija -tunnustuksella.

Rajaseutu ry:n toiminnan tärkeä kohderyhmä ovat rajaseudun nuoret ja tämän toivotaan näkyvän hakemuksissa hanketueksi ja ehdotuksissa rajaseututeoksi. Toiminta ja hankkeet, jotka sitouttavat nuoria kotiseudulleen, myötävaikuttavat heidän pääsyään työelämään, edistävät nuorten omaa yritys-, harrastus- ja vapaaehtoistoimintaa, ovat muutamia esimerkkejä hankkeista, joita halutaan tukea.

Hanketukeen ja palkitsemiseen on yhteensä varattu 10.000 euroa.

 

1. Hanketuki rajaseudun hankkeisiin

Esitykset tuettaviksi hankkeiksi pyydetään tekemään 12.4.2017 mennessä erilliselle hanketukihakemuksella.
 

2. Vuoden rajaseututeko tai Vuoden rajaseututoimija

Ehdotuksia Rajaseutu ry:n tunnustuspalkinnon saajaksi voi tehdä 1.9.2017 saakka ilmoitetulla lomakkeella.
 

Hankeavustus lomakkeen sekä esityslomakkeen rajaseututeoksi 2017 löydät rajaseutu.fi -sivuilta